Ročníkový projekt 1 (1-AIN-232)

Ročníkový projekt 2 (1-AIN-262)

Prosím vedúcich semestrálnych projektov RP(1) a RP(2)
aby mi priebežne posielali už udelené hodnotenia na adresu:
lucan@fmph.uniba.sk

Prosím všetkých študentov RP(1) a/alebo RP(2) aby mi
po ohodnotení projektu vedúcim operatívne poslali adresu
pracovnej webovej stránky, z ktorej by bolo možné stiahnuť
Váš projekt a jeho špecifikáciu (následne Vám zapíšem
do AISu hodnotenie obdržané od Vašeho vedúceho).

Komunikácia mailom a zápis do AISu - každý deň.

Od 27.6.2016 pokračujem v štandartnom režime:
zápis do indexov v M161 v čase 13:00-16:00 hod.Táto pracovná stránka je priebežne upravovaná. Upozornite ma prosím na prípadné nepresnosti,
chýbajúcu info a t.p. Ďakujem (lucan@fmph.uniba.sk).