Ročníkový projekt 1 (1-AIN-232)

Zoznam RP(1)

Ročníkový projekt 2 (1-AIN-262)

Zoznam RP(2)

Prosím vedúcich semestrálnych projektov RP(1) a RP(2)
aby mi priebežne posielali už udelené hodnotenia na adresu:
lucan@fmph.uniba.sk

Prosím všetkých študentov RP(1) a/alebo RP(2) aby mi
po ohodnotení projektu vedúcim operatívne poslali adresu
pracovnej webovej stránky, z ktorej by bolo možné stiahnuť
Váš projekt a jeho špecifikáciu (následne Vám zapíšem
do AISu hodnotenie obdržané od Vašeho vedúceho).

Multimédiá pre manažment (2-MMN-207)


Táto pracovná stránka je priebežne upravovaná. Upozornite ma prosím na prípadné nepresnosti,
chýbajúcu info a t.p. Ďakujem (lucan@fmph.uniba.sk).