MSc & Bc Projects @ COMENIUS (* awarded):

Cabák, J. 2013. Rozsírenie funkčnosti objektových panorám. MSc. thesis. Bratislava: UK 2013.  

Chotváč, M. 2013. Vizualizacia a aktivizacia pre vyucbu pocitacovej grafiky. MSc. thesis. Bratislava: UK 2013.  

Csütörtöky, T. 2012. Interakcia pre augmented reality pomocou Spinnstube. MSc. thesis. Bratislava: UK 2013.  

Dullová, V. 2012. Triangulácia jednoduchého polygónu. MSc. thesis. Bratislava: UK 2013.  

Dittrich, A. 2013. Nástroj na podporu tvorby virtuálnych múzeí. MSc. thesis. Bratislava: UK 2013.  

Gombos, A. 2013. Vylepsovanie presnosti panorám. MSc. thesis. Bratislava: UK 2013.  

Onderikova, M. 2012. Redakcny system na tvorbu virtuálneho múzea. MSc. thesis. Bratislava: UK 2012.  

Ludvikova, M. 2012. Virtuálne Múzeum zbrani. MSc. thesis. Bratislava: UK 2012.  

Rojko, M. 2013. Optimálne triangulácie v rovine. MSc. thesis. Bratislava: UK 2013.  

Tóth, Z. 2013. Virtuálna prehliadka kultúrnych pamiatok Zitného ostrova. MSc. thesis. Bratislava: UK 2013.  

Weissová, V. 2013. Analýza a vizualizácia mier kvality nepravidelných trojuholníkových sietí. MSc. thesis. Bratislava: UK 2013.Hegedusova, M. 2012. Interakcia vo virtualnom meste. Bc. thesis. Bratislava: UK 2012.  

Stasinková, M. 2012. Virtuálna galéria v prostredí Processing. Bc. thesis. Bratislava: UK 2012.  

Pajer, M. 2012. Aktivizačné virtuálne múzeum. Bc. thesis. Bratislava: UK 2012.  MSc2010: Csidey   Dadova   Gabris   Hronec   Juhasz   Kan   Kelement   Kuchynarova   Vataha   Vesel  
MSc09: Belusko**   Duskova**   Fararova   Fekiacova   Gieci   Hudek   Sutara   Varhanikova*  
MSc08: Behal*   Laurencik   Smihula     MSc07: Onacilova*   Zizka**   Korinek    

Bc2010:   Cernukova   Fontanyova   Patoprsta   Rojko   Bc09:   Dzurec   Gramblicka   Horvath   Hudak   Jancekova   Kiss   Kolesar   Kopanicak   Kucko   Kucerova   Kurbel   Labaj   Lascek   Major   Makuchova   Palkovicova   Patoprsta   Rybarova   Studencova   Stulrajterova   Taliga   Zabudly   Zajickova  
Bc08: Varhanikova   Badura   Bankovich   Cernukova   Dadova   Dubska   Duchovic   Gabris   Haladova:VSMU   Havala   Chovanec   Kan   Kreps   Kunik   Rjabinin:VSMU   Stefunkova   Vataha   Vesel  
Bc07: Belusko   Csidey   Duskova   Dzurakova   Fararova   Feder   Fekiacova   Halamicek   Hronec   Hudek   Kuchynarova   Soltes   Suster  
Student Projects < 2007

>> CONFERENCES >> VAST 2006     2008 storytelling conference     The Future of Heritage, Ename, March 2007         Eurographics, Prague, September 2007         VSMM 2007

>> TEXTS >> UNESCO Digital Heritage Charter       Theorizing Digital Cultural Heritage     CIDOC CRM CZ 29 Propp functions     Propp     VirtualTime

>> LINKS >> MUVA IT - From Janka Dzurakova     MUVA ES - From JankaDz     Dynamic Panorama 1 found by Jan Lacko     Dynamic Panorama 2 found by Jan Lacko     Pano with Birdview (PWB) from Katka Darilkova     PWB from Jan Laurencik     PWB from Jan Laurencik     From Alenka Jancigova: Interactive 2D animation (I2A) -> Demonstrations -> Movie     I2A -> The magic of animation     I2A -> download rigid.zip     From Boro: hi-res city rendering       From web of Attila Csidey - VR Tour

>> HINTS >> Odovzdanie zaverecnych prac 2010   Lic.zmluva 2010   Odovzdanie PG 2009, gestor doc. Bozek   Ako pisat MS14/09   Rukovat pre bakalarov   Ako (ne)pisat   J. Stefanovic, FIIT STU - Robite... diplomovku?  Smernica dekana  Smernica rektora   Biblio Registracia   Ako pisat, prof. Kimlicka   Generator citacii IS 690   Jak citovat   Internet archive   Manual FMUK   Statnice KAI  

>> MISC >> EngErr   Wrong   WSiteX1   WBuild   Arc-3D   pSyn   AutoStitch  MediaConv  3DConv   MeshLab   CamStu   INSCAPE   OSFlash   FlashGuru   GameGuru   ImgAnot   5 MIDs   Dicts   EPOCH   BibTrix   Plzen DP  

PhD, MSc & BSc Student Projects @ Comenius University ____________________________________________________________ July-07-2007

PhD >> Dissertations Defended

Mgr. Danka Onacilova, PhD. 2012. Didactics of Computer Graphics (SVK 2007 laureate)
RNDr. Katka Smolenova, PhD. 2010. Virtual Vegetation (2010)
RNDr. Zsolt Toth, PhD. 2010. Triangulácie v rovine, teréne a priestore (Cena rektora UK 2005)
RNDr. Jan Lacko, PhD. 2010. Inverse Problem Solver (Werner von Siemens Award 2006)
RNDr. Stano Stanek, PhD. 2009. Facial Expressions (TTA Quality Seal 2008)
RNDr. Katka Darilkova-Tatraiova, PhD. 2008. Reconstruction and Stereovision
RNDr. Peter Kubini, PhD. 2008. Face Tracking for Human Computer Interaction
RNDr. Ela Sikudova, PhD. 2007. Extracting Semantic Information from Art Images

Projects of Dissertation Defended   Michal NOCIAR: Level of Details (2007)   Michal VALIENT: Realtime Rendering (Shadows) (2005)   Milo HYBEN: Scene Complexity for Rendering (2004)   Ľubomír MAŤUŠ: Fractal Compression (2008)   Peter PRAŽENICA: Virtual Heritage Presentation (2008)  

Another 10 PhD Projects Starting from 1997-, ~ indicates project unfinished   Tomas BUJNAK: Realtime Rendering ~  Michal MATOUSEK: Realtime Rendering (Scene Graphs) ~   Juraj STUGEL: E-learning for Computer Graphics pg.netgraphics.sk ~   Juraj STULLER: Optimal Triangulations ~   Iveta MAGOVÁ: Optimal Triangulations ~   Monika ŽÁČIKOVÁ: Volume Rendering ~   Rado BREČKA: Robust Algorithms for Computational Geometry ~   Koloman BERNÁTH: Solid Modeling ~   Milan FORIŠ: Image Data Compression ~   Miro MATEIDES: Voronoi Diagrams in Higher Dimensions ~  

Diploma Projects >> Ondrej ŠMIHULA: e-learning for Computer Graphics (3D perception) MSc Thesae Defended (67 in the years 2007-1984) Ján ŽIŽKA: Construction of 3D Map, 2007 (SVOC Winner)   Daniela ONAČILOVÁ: e-learning for Computer Graphics, 2007   Pavol KORINEK: Vizualizácia vybraných poznatkov teórie grafov, 2007   Zuzana VALENTOVÁ: Matematická terminológia (XML), 2006, www.sccg.sk/~valentova   Ján PÉTER: Iteračné procesy na generovanie rovinných textúr, 2006   Peter ŠTUGEL: PointShop3D Applications, 2005   Frantisek DEBNAR: Facade Point Clouds Processing, 2005  

Michal JANCOSEK: Image Correspondence using Triangulations, 2005 (60) Zsolt TOTH: Towards Optimal Texture Reconstruction (CESCG 2004 paper, Cena rektora UK) Ivan VNUCKO: Image Based Rendering - Panoramas, 2004 Michal ŽILKA: Vizualizácia a modifikácia hudby – unfinished, not counted Michal AMBROS: Stromy a bodove reprezentacie – unfinished, not counted Jan MINAROVIECH: Real-time vizualizacia – unfinished, not counted Peter PAVLOVIC: Image processing for Ultracam – unfinished, not counted Ján PÉTER: Iteračné procesy na generovanie rovinných textúr, 1999 Tomas DZAMKO: Virtualna Bratislava, 3D model mesta (with Nebula) , 2004 Dušan HAMAR: 3D Desktop Enhancement for Windows XP, 2004 Boris BURGER: Aproximating the Computation of Form-Factors by Means of Mesh Simplification, 2003 Miloš HAŠAN: An Efficient F-rep Visualization Framework, 2003 (co-supervised with Alexander PASKO) Erik MACHÁČ: Vizualizácia času (co-supervised with Ondrej MAZAN) , 2003 Peter ČECH: Generalized Solids of Revolution, 2002 (CESCG Springer 2002 Award) Pavol KOVÁČ: Fraktálne modelovanie, 2002

Michal NOCIAR: Triangulácie v rovine a teréne, 2002 (50) Milan ŽDÍMAL: Analýza klasickej harmónie pomocou počítača (co-supervised with Eva FERKOVA, VSMU) Marek HOZZA: Úrovne detailu Pavol MURÍN: Dátové formáty na kódovanie 3D scén Ján CALETKA: Rýchly renderer Juraj ŠTUGEL: Výuka PG na internete pg.netgraphics.sk SUN Award 2000 Juraj STULLER: Minimálna triangulácia Karol JAMRIŠKO: K charakterizácii hrán niektorých rovinných grafov, 2000 Vladimír CHOVANEC: Geometrické algoritmy v prostredí LEDA, 2000 Peter STOŠIČ: Animácia algoritmov s použitím mediátora – unfinished, not counted Branislav KONÔPKA: Teória katastrof – unfinished, not counted Martin BALTA: Využitie matematickej morfológie pri kódovaní obrazu, 1999 Ján CÍGER: Interakcia v 3D, 1999 (40) Marián KAPUSTA: Animácia prepojovacích algoritmov, 1999 Ján PÉTER: Iteračné procesy na generovanie rovinných textúr, 1999 Milan PROCHÁCZKA: Animácia vyžarovacej metódy v rovine, 1999 Jozef ŽÁČIK: Porovnanie vybraných renderovacích programov, 1999 Peter FILIP: Virtuálna galéria, 1998 Tomáš FÓRA: Využitie zvuku na zlepšenie komunikácie človek-stroj, 1998 Martin GREBÁČ: Presentation of multimedia objects, 1998 Jerguš MORAVČÍK: O charakterizácii hrán niektorých planárnych grafov, 1998 Martin VALLUŠ: Počítačová muzikológia - Analýza podobnosti melódií, 1998 Peter ZAJAC: Vizualizácia v multimediálnom prostredí, 1997 (30) Rastislav MEDVIĎ: Generovanie meshu a triangulácia v priestore, 1997 Jozef SISKA: Niektoré metódy počítačovej archeológie, 1997 Ernest ŠTIBRÁNYI: Vizualizácia teórie grafov, 1997 Vladimír ŠIŠOLÁK: Prototyp dátovej rukavice pre VR na PC, 1997 Ján GODÓ: WWW: Interaktívna mapa fakulty, 1997 Gabriela OLEJKOVÁ: An Interactive System for Analysis of Homphonic Songs Melodies, 1996, Jan HUBA: Sonifikácia dát, 1996, Martin ERNIHOLD: Pilotná implementácia normy GKS, 1996, Jozef MARTINKA: Hľadanie grafu viditeľnosti scény, 1995, Juraj JANKOVIČ: Volume Rendering, 1995 (20) Martin LETENAY: CGM v prostredí Z-PHIGS, 1995, Gabriela BOBÁKOVÁ: Základné dátové štruktúty výp. geometrie a ich aplikácie v jazyku C a pascal, 1995, Ela ŠIKUDOVÁ: Ku súvisu fraktálov a hudby, 1994, Koloman BERNÁTH: Solid Modeling, 1994, Milan FORIŠ: Kompresia grafických dát, 1994, Rastislav BOĎA: MX-Windows, 1994, Miroslav MATEIDES: Voronoiove diagramy na 3D objektoch, 1993, Pavol LADECKÝ: M-CGM: Implementácia generátora a interpretera CGM, 1993, Žofia CSONGRÁDYOVÁ: Počítačová grafika v optike, 1992, Martina BABÍKOVÁ: M-PHIGS, 1992 (10) Peter TULIK: Program na výuku textového učiva, 1991, Marian DUDEK: Interaktívny systém na harmonickú analýzu klasickej hudby, 1990, Roman ĎURIKOVIČ: Zmiešaný vlnový prepojovací algoritmus, 1989, Maria KUFFOVÁ: Globálne prepojovacie algoritmy, 1987, Alena BALÚCHOVÁ: Interaktívne funkcie v programe PZ001, 1986, Jan KOVÁČ: Architektúra mikropočítačov, 1986, Jarmila PODHOROVÁ: Interakcia v grafických systémoch, 1985, Otomar NÁPRSTEK: Analýza aplikačnej časti programového vybavenia grafického systému ISAN, 1985, Jan BRAUN: Zpětný překlad, Bratislava 1984 BSc Projects >> BSc Projects to Defend >> Iva VARHAN=IKOV=A BSc Thesae Defended (13 in the year 2007) Awarded Student Projects Cena rektora UK za najlepšiu matematickú diplomovku: Zsolt TÓTH 2004 International Awards / SUN Microsystems Award 1999: Juraj STUGEL Prvenstvo v celoštátnom kole ŠVOČ ČSFR: Roman ĎURIKOVIČ, Ján ŽIŽKA Prvenstvá vo fakultnom kole ŠVOČ/ŠVK: R. ĎURIKOVIČ, M. DUDEK, P. ELIÁŠ, V. ŠIŠOLÁK, J. CÍGER Práce ŠVOČ/ŠVK a SOČ : R. GALBAVÝ 1985, R. ĎURIKOVIČ 1987, 1988, 1989, M. KUFFOVÁ 1987, SOČ: D. TUCHYŇA 1988, M. DUDEK 1988, 1990, D. PIŠŤÁK 1990, 1992, P. TULIK 1990, K. BERNÁTH 1991, 1992, P. ELIÁŠ 1992, M. MATEIDES 1993, J. MARTINKA 1994, J. JANKOVIČ 1994, E. ŠIKUDOVÁ 1994, G. BOBÁKOVÁ 1994, P. CHALMOVIANSKÝ 1995, R. BREČKA 1996, M. SKALA 1996, V. ŠIŠOLÁK 1996, J. MORAVČÍK 1997, P. STOŠIČ 1997, J. MORAVČÍK 1998, J. CÍGER 1999... I. VNUCKO 2004, Z. TOTH 2004, D. ONAČILOVÁ, 2007, J. ŽIŽKA, 2007