GSVM, 1-AIN-240, 5 kreditov, stvrtok od 8 10 M-IX

Cvicenia/2019: Marcel Makovník, M-123      

Známka = [midterm (2.4. 40 minut od 8.10) + final (60 minut)]*0.5 + [projekt]*0.5 + pripadne ustne doskusanie (od 10.00, pondelky, akvarium asi VIII)

Podpora poznamok 3D LIGHT & VISIBILITY

doc. Bozek: Mnohouholniky     Podpora poznamok KOHERENCIA & DT

midterm

Podmienky absolvovania predmetu: nadpolovica bodov z kazdeho testu a projektu, odovzdavajte, prosim, vsetko nacas
Priebežné hodnotenie: projekty, Skúška: písomná a ústna, Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 50/50, Stupnica: A nad 90%, ... E nad 50%

Staviame úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikácií s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu potrebných problémov. Definície, základné problémy a riešenia. Transformácie v rovine. Graficke systémy a normy. Multimedialne objekty, tvorba, kódovanie, modifikácia. Vizualizacia. Multimedia.

Odporúčaná literatúra ai. rozdane kopie +   RUZICKY, E. et al.   pano   e-learn   oldGsvm   pptAF   MNovotny   dIP   samoskusanie     Priklady prikladov

Video     Video: Vseobecny uvod...     Uvod do PG     doc. Bozek: Mnohouholniky     Najkratsia... (27 sekund, 1. april)     CESCG     MatModelVtipu     Vectary    

Gsvm_MNovotny    Sys    Pipe    Rast    Obj    Lig    Visi    Tex    Visu    MuMe   

PodoMFerko