Počítačová grafika 2, 2-MMN-133, 5 kreditov, stvrtok od 11 30 M-V

Cvicenia/2019: RNDr. Robert BOHDAL, PhD.      

Známka = [midterm (40 minut) + final (pondelok 27.5. po prednaske o 14.00, 60 minut)]*0.5 + [projekt]*0.5 + pripadne ustne doskusanie (akvarium asi VIII)

Podmienky absolvovania predmetu: nadpolovica bodov z kazdeho testu a projektu, odovzdavajte, prosim, vsetko nacas
Priebežné hodnotenie: projekty, Skúška: písomná a ústna, Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 50/50
Orientačná stupnica hodnotenia: A nad 90%, B nad 80%, C nad 70%, D nad 60%, E nad 50%

Výsledky vzdelávania: Poskytnúť úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikácií s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu potrebných problémov.

Osnova predmetu: krivky a plochy v počítačovej grafike, ľudský vizuálny systém, psychológia videnia, vizualizácia, tvorba efektívnych grafických prezentácií, optika, digitálna fotografia, procedurálne modelovanie v 2D a 3D, fraktály, pokročilé zobrazovacie metódy (raytracing, vyžarovacia metóda), zobrazovací kanál, OpenGL

Odporúčaná literatúra ai. rozdane kopie +   Pocitacova grafika a spracovanie obrazu by RUZICKY, E. et al.   pano   infoVis   e-learning   oldGsvm   ppt   pptMNovotny   dIP   samoskusanie  Priklady prikladov

Prednasky Dr. Jana Katreniakova   Page Rank   Graph Drawing   GraphVis   //priklady Page Rank