Uvod do PG, 1-MAT-180, 5 kreditov, utorok od 13 10 M-I    Cvicenia/2019: Dr. Robert BOHDAL      

Známka = [midterm (3.6. 40 minut) + final (3.6. 60 minut)]*0.5 + [projekt]*0.5 + pripadne ustne doskusanie (od 10.00, pondelky, akvarium asi VIII)
Podmienky absolvovania predmetu: nadpolovica bodov z kazdeho testu a projektu, odovzdavajte, prosim, vsetko nacas
Priebežné hodnotenie: projekty, Skúška: písomná a ústna, Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 50/50, Stupnica: A nad 90%, ... E nad 50%

Staviame úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikácií s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu potrebných problémov.

Osnova predmetu: Počítačová grafika, základné problémy a riešenia. Transformácie v rovine. Základy špecifikácie grafických systémov a noriem. Grafické objekty, ich vytváranie, kódovanie, modifikácia. Rasterizácia. Orezávanie a prieniky. Základné algoritmy spracovania obrazu.

Odporúčaná literatúra ai. rozdane kopie +   Pocitacova grafika a spracovanie obrazu by RUZICKY, E. et al.   pano   Voronoi   Triangulation..VR   e-learning   old UPG   ppt   priklady prikladov MID   priklady prikladov FIN   samoskusanie

Video: Vseobecny uvod...     Uvod do PG     Najkratsia... (27 sekund, 1. april)     CESCG    

Gsvm_MNovotny    Sys    Pipe    Rast    Obj    Lig    Visi    Tex    Visu    MuMe