Uvod do PG, 1-MAT-180, 5 kreditov, utorok od 13 10 M-VIII    Cvicenia/2018: Mgr. Adriana Bosáková, M-123      

Známka = [midterm (25.6. od 10.10) + final (25.6. od 10.10)]*0.5 + [projekt]*0.5 + pripadne ustne doskusanie (od 10.00, pondelky, akvarium asi VIII)
Podmienky absolvovania predmetu: nadpolovica bodov z kazdeho testu a projektu, odovzdavajte, prosim, vsetko nacas
Priebežné hodnotenie: projekty, Skúška: písomná a ústna, Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 50/50, Stupnica: A nad 90%, ... E nad 50%

Staviame úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikácií s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu potrebných problémov.

Osnova predmetu: Počítačová grafika, základné problémy a riešenia. Transformácie v rovine. Základy špecifikácie grafických systémov a noriem. Grafické objekty, ich vytváranie, kódovanie, modifikácia. Rasterizácia. Orezávanie a prieniky. Základné algoritmy spracovania obrazu.

Odporúčaná literatúra ai. rozdane kopie +   Pocitacova grafika a spracovanie obrazu by RUZICKY, E. et al.   pano   Voronoi   Triangulation..VR   e-learning   old UPG   ppt   priklady prikladov   samoskusanie

Video: Vseobecny uvod...     Uvod do PG     Najkratsia... (27 sekund, 1. april)     CESCG    

Gsvm_MNovotny    Sys    Pipe    Rast    Obj    Lig    Visi    Tex    Visu    MuMe