Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 30/70

Priebežné hodnotenie  (napr. test, samostatná práca...):

Záverečné hodnotenie ( napr. skúška, záverečná práca...):

Cieľ predmetu: Poskytnúť úvodnú predstavu o motivácii a štruktúre počítačovej grafiky a jej najdôležitejších aplikácií s dôrazom na algoritmický prístup k riešeniu potrebných problémov.

 

Stručná osnova predmetu: Počítačová grafika, definícia, konceptuálny rámec, história, základné problémy a ich riešenie. Transformácie v rovine. Základy špecifikácie grafických systémov a noriem. Grafické objekty, ich vytváranie, kódovanie, modifikácia. Rasterizácia. Orezávanie a prieniky. Základné algoritmy spracovania obrazu.

 

Literatúra:

Ružický, E. a kol. Počítačová grafika a spracovanie obrazu. Bratislava: Sapientia 1995.

pg.netgraphics.sk