Multimédiá (1-AIN-530)

PMaEsw (1-MMN-215)

Tabuľka

Zápis do indexov
03.-05.01.2017 v M161 13:00-14:00 hod.
Ďalej - pracovné dni v uvedenom čase.