Konzultácie&Zápis do indexu: M161, 12:00-14:00 hod.
( lucan@fmph.uniba.sk )

Zoznam RP(1)

Zoznam RP(2)

Prosím všetkých študentov RP(1) a RP(2), aby poslali na mailovú adresu lucan@fmph.uniba.sk
nasledujúcu informáciu: Názov projektu RP(1) alebo RP(2), prípadné vývojové prostredie,
krátku anotáciu, adresu webovej stránky projektu (umiestňovať na študentských serveroch)
a meno vedúceho RP
(detaily ak to bude potrebné doladíme spolu po tom, ako sa mi ozvete).
Prosím vedúcich semestrálnych projektov RP(1) a RP(2), aby mi
priebežne posielali už udelené hodnotenia na vyššie uvedenú adresu.

Prosím všetkých študentov RP(1) a RP(2) aby mi po ohodnotení projektu vedúcim
operatívne poslali adresu pracovnej webovej stránky (pokiaľ sa tak už nestalo),
z ktorej by bolo možné stiahnuť Váš funkčný projekt a jeho prípadnú špecifikáciu
(následne Vám zapíšem do AISu hodnotenie obdržané od Vašeho vedúceho).

Upresnenie z vedenia:
teoretické projekty by mali mať štruktúru bakalárskej práce: abstrakt, úvod, prehľad
problematiky, špecifikácia zadania, podrobný popis riešenia, záver, použitá literatura.
Rozsah textovej časti: RP(1) min. 10 strán a RP(2) min. 15 strán hutného textu.


Táto pracovná stránka je priebežne upravovaná. Upozornite ma
prosím na prípadné nepresnosti, chýbajúcu info a t.p. Ďakujem.