Ročníkový Projekt
1-AIN-232 (2. semester)  & 1-AIN-262 (4. semester)

Prosím študentov RP(1) a RP(2), aby poslali na moju adresu (lucan@fmph.uniba.sk)
nasledujúcu informáciu: Názov projektu RP(1) a/alebo RP(2), vývojové prostredie,
krátkú anotáciu a meno vedúceho projektu. Od každého z Vás očakávam e-mail a to
aj v prípade, že k uvedenému nižšie termínu vedúceho (tému) ešte nebudete mať.
Info môžete posielať aj po termíne, uveďte dôvod a či nepotrebujete našu pomoc.

Ďakujem všetkým, ktorí poslali informáciu o svojom projekte v termíne.
Prosím ostatných poslať info hneď, ako to len bude možné. Prípadné
problémy mi oznámte buď mailom, alebo osobne počas konzultačných
hodín v M161. Ďakujem.

Ponuka - Témy

Tabuľka RP(1)

Tabuľka RP(2)

Multimédiá pre manažment (2-MMN-207)


Konzultačné hodiny: 12:00-14:00 v M-161
Prosím upozornite ma na prípadné nepresnosti a chyby.
lucan@fmph.uniba.sk