Konzultácie: miestnosť M161, klapka 322, 12:00-14:00 hod. ( lucan@fmph.uniba.sk )

Ročníkový projekt 1 (1-AIN-232)

Zoznam RP(1)

Ročníkový projekt 2 (1-AIN-262)

Zoznam RP(2)

Prosím všetkých študentov RP(1) a RP(2), aby poslali na mailovú adresu lucan@fmph.uniba.sk
nasledujúcu informáciu: Názov projektu RP(1) alebo RP(2), prípadné vývojové prostredie,
krátku anotáciu, adresu webovej stránky projektu (umiestňovať na študentských serveroch)
a meno vedúceho RP
(detaily ak to bude potrebné doladíme spolu po tom, ako sa mi ozvete).
Termín: najneskôr do konca marca
Neustávajte prosím v hľadaní a čo najskôr pošlite INFO (prípadne doplnky/opravy)!!!

Prosím vedúcich semestrálnych projektov RP(1) a RP(2), aby mi
priebežne posielali už udelené hodnotenia na vyššie uvedenú adresu.

Prosím všetkých študentov RP(1) a RP(2) aby mi po ohodnotení projektu vedúcim
operatívne poslali adresu pracovnej webovej stránky (pokiaľ sa tak už nestalo),
z ktorej by bolo možné stiahnuť Váš funkčný projekt a jeho prípadnú špecifikáciu
(následne Vám zapíšem do AISu hodnotenie obdržané od Vašeho vedúceho).

Upresnenie z vedenia:
teoretické projekty by mali mať štruktúru bakalárskej práce: abstrakt, úvod, prehľad
problematiky, špecifikácia zadania, podrobný popis riešenia, záver, použitá literatura.
Rozsah textovej časti: RP(1) min. 10 strán a RP(2) min. 15 strán hutného textu.

Multimédiá pre manažment (2-MMN-207)


Táto pracovná stránka je priebežne upravovaná. Upozornite ma
prosím na prípadné nepresnosti, chýbajúcu info a t.p. Ďakujem.