KONZULTÁCIE: M161, 12:00-14:00 hod., lucan@fmph.uniba.skStránka je momentálne v procese prípravy.
Bude obsahovať priebežne aktualizované informácie
týkajúce sa nasledovných predmetov (L) 2016/2017:

Ročníkový projekt (1) (1-AIN-232)

Ročníkový projekt (2) (1-AIN-262)


Multimédiá pre manažment (2-MMN-207)