Konzultácie&Zápis do indexu: M161, 11:30-13:00 hod.
( lucan@fmph.uniba.sk )

Blíží sa koniec semestra, takže prosím tých, čo sa ešte nezapodievali ročníkovým projektom,
aby sa do toho pustili. U časti študentov čakám na hodnotenie od vedúcich RP.

Študenti v nasledujúcich zoznamoch už majú udelené známky vedúcimi projektov. Na to, aby som
ich mohol zapísať do AISu potrebujem od Vás (prekontrolujte si to prosím):
- linku na pracovnú stránku projektu s patričným obsahom: kontakt, krátky popis, krátka špecifikácia
- download: stiahnuteľnú aplikáciu + dokumentáciu / špecifikáciu

- v prípade potreby navštívíť ma v M161 (12:00-14:00) - väčšinou sa to dá odkomunikovať mailom.
Ak je aplikáciou webstránka - nemusíte vytvárať novú. Zaveste info na samotnú WA alebo pošlite mailom.

Ak ste to už poslali a napriek tomu ste v zozname -
prosím prepošlite to ešte raz (mohlo sa to stratiť)


RP1
P. Freivolt, Z. Halgašová, M. Joštiak, M. Kováč, J. Kracina,
F. Tomana, M. Vlčková, A. Zemko, M. Zrubec

RP2
S. Bačkovská, M. Bodišová, M. Kopčík, L. Kubíčková,
P. Marmanová, P. Mikoš, M. Ondrejička, G. Puskás, M. Ráchelová,
M. Singer, G. Slaninková, P. Stingel, V. Šimšíková, D. Škorvánková

Zoznam RP(1)

Zoznam RP(2)

Prosím všetkých študentov RP(1) a RP(2), aby poslali na mailovú adresu lucan@fmph.uniba.sk
nasledujúcu informáciu: Názov projektu RP(1) alebo RP(2), prípadné vývojové prostredie,
krátku anotáciu, adresu webovej stránky projektu (umiestňovať na študentských serveroch)
a meno vedúceho RP
(detaily ak to bude potrebné doladíme spolu po tom, ako sa mi ozvete).
Prosím vedúcich semestrálnych projektov RP(1) a RP(2), aby mi
priebežne posielali už udelené hodnotenia na vyššie uvedenú adresu.

Prosím všetkých študentov RP(1) a RP(2) aby mi po ohodnotení projektu vedúcim
operatívne poslali adresu pracovnej webovej stránky (pokiaľ sa tak už nestalo),
z ktorej by bolo možné stiahnuť Váš funkčný projekt a jeho prípadnú špecifikáciu
(následne Vám zapíšem do AISu hodnotenie obdržané od Vašeho vedúceho).

Upresnenie z vedenia:
teoretické projekty by mali mať štruktúru bakalárskej práce: abstrakt, úvod, prehľad
problematiky, špecifikácia zadania, podrobný popis riešenia, záver, použitá literatura.
Rozsah textovej časti: RP(1) min. 10 strán a RP(2) min. 15 strán hutného textu.


Táto pracovná stránka je priebežne upravovaná. Upozornite ma
prosím na prípadné nepresnosti, chýbajúcu info a t.p. Ďakujem.