under construction!
Welcome to my (unfinished :-)) web site. Please excuse its reduced quality...

Zoznam a výsledky študentov WEGA
a ich podrobnejšie vyhodnotenie
podla nasledujucich kriterii.