Bližšie informácie ku učebnici Zložitosť geometrických algoritmov

Učebnica vyšla vo Vydavateľstve Univerzity Komenského koncom septembra 2001. Obsah si možno pozrieť tu. Zakúpiť ju možno v predajni skrípt na FMFI UK, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava. Obálka je k nahliadnutiu.

Errata si môžete stiahnuť tu. Vzhľadom na nekvalitnú tlač šedých plôch obrázkov, zaradil som do súboru aj niektoré obrázky.

Prosba všetkým čitateľom.

Ak ste našli akúkoľvek chybu a nie je zaradená v erratach, pošlite mi ju prosím na e-mailovu adresu (prípadne inak oznámite), zaradím ju tam. Ďakujem za Vašu pomoc. Vítané sú aj všetky ďalšie pripomienky.