Počítačová grafika 1, 2-MMN-132, 5 kreditov, pondelok od 10 40 M-VI

Cvicenia/2018: Mgr. Adriana Bosáková, M-123      

Zapis znamok = pondelok 18.2. od cca 11.20-13.00, M151 + pripadne ustne doskusanie + pripadne ustne doskusanie

Podmienky absolvovania predmetu: nadpolovica bodov z kazdeho testu a projektu, odovzdavajte, prosim, vsetko nacas
Priebežné hodnotenie: projekty, Skúška: písomná a ústna, Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 50/50
Orientačná stupnica hodnotenia: A nad 90%, B nad 80%, C nad 70%, D nad 60%, E nad 50%

Výsledky vzdelávania: Študujúci nadobudnú poznatky o algoritmických riešeniach základných problémov počítačovej grafiky. Nadobudnú vedomosti a schopnosti z modelovania a zobrazovania grafických objektov a statických scén.

Stručná osnova predmetu: grafický hardver, softver a grafické formáty, svetlo a farby, základy 2D grafiky: rasterizácia, vyplnovanie, prieniky, orezávanie, úvod do spracovania obrazu, homogénne súradnice a geometrické transformácie v 2D a 3D, základy 3D modelovania, 3D/2D zobrazovanie, texturovanie, lokálne osvetlovacie modely a tienovanie

Odporúčaná literatúra: rozdane kopie +
Pocitacova grafika a spracovanie obrazu by RUZICKY, E. et al.   InfoVis   VisionThink   TimeVis   GraphVis  

Prednaska 1   prednaska 5   e-learning   hra s vizualizaciami   samoskusanie

Priklady otazok na finalny test, spolu 60 minut

1. Orezavanie usecky do obdlznikoveho okna.

2. Rasterizacia usecky algoritmom DDA.

3. Vyplnanie oblasti algoritmom FloodFill.

4. Hranica oblasti v rastri. Jednoduchy mnohouholnik.

5. Skelet rastrovej oblasti.

6. Metoda Nearest Neighbor a Bilineárna interpolácia pre zosivanie panoram.

7. Opíšte slovom i obrazom tvorbu panoramy.

8. Otázka z časti TESTY na pg.netgraphics.sk. Odpoveď nielen zakrúžkujte, ale aj vysvetlite výpočtom, úvahou alebo graficky. Správna voľba samotná je za 5 bodov.

9. Výpočet bilineárnej interpolácie pre šedotónový obrázok, napr. ťažisko rastrového trojuholníka, ktorého intenzity pre vrcholy sú dané dĺžkami, rozdielmi a súčtami počtu znakov Vášho mena.

10. Delaunayova triagulacia.

11. Voronoiov diagram.

12. Konvexny obal v rovine.

13. Rozdelte triangulovanu cast roviny na pas trojuholnikov (stripe) a urcite usporu pri prenose dat.

14. Zvacsite alebo zmensite dany rastrovy obraz metodou Nearest Neighbor alebo bilinearnou interpolaciou.

15. Navzorkujte napr. logo UK do rastra (odhadnite hodnoty z intervalu [0, 255]) a segmentujte obraz prahovanim.