Pocitacova grafika 3, 2-MPG-201, 5 kreditov, utorok o 8.10

Cvicenia/2017: Mgr. Adriana Bosakova, PhD.      

Znamka = [midterm (v 7. tyzdni) + final (v 13. tyzdni)]*0.5 + [animacia (do konca januara)]*0.5 + pripadne ustne doskusanie ( akvarium VIII od 10.00, januarove pondelky 9., 16., 23., 30., posledny termin 6.2.2016, FX v AISe znamena, ze treba napisat este aspon jeden z testov)

Priemerne hodnotenie vlani bolo MID 28.44/40, FIN .../60, spolu .../100Podmienky absolvovania predmetu:

Priebežné hodnotenie: projekty

Skúška: písomná a ústna

Orientacná stupnica hodnotenia: A 90%, B 80%, C 70%, D 60%, E 50%

Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50Výsledky vzdelávania: Študenti dosiahnu znalosti o metódach modelovania a zobrazovania dynamických scén a budú schopní tiež tvorivo aplikovať vybrané techniky animácie, interakcie a virtuálnej reality. Osvoja si metodiku práce na využití algoritmov z hľadiska efektívnosti, časovej a pamäťovej náročnosti. Nadobudnú vedomosti a schopnosti z modelovania a zobrazovania grafických objektov a dynamických scén s ohľadom na programovateľný zobrazovací kanál a využitie vo vedeckotechnickej vizualizácii viacrozmerných dát.

Stručná osnova predmetu:

Referenčné modely ISO a štandardizácia. Rozšírená realita (Bimber-Raskar). Návrh počítačovej hry, resp. mobilnej aplikácie, modelovanie, zobrazovanie v reálnom čase, interakcia a vyhodnotenie použiteľnosti.

Počítačová animácia (Szirmay-Kalos). Animačné jazyky a procedurálna animácia. Animácie artikulovaných štruktúr: dopredná a inverzná kinematika, animácia key-frame.

Spracovanie geometrie, špeciálne triangulácie a úrovne detailu.

Textúry a ich využitie v renderingu. Objektová panoráma. Digitalizácia kultúrneho dedičstva.

Vizualizácia viacrozmerných dát.Odporúčaná literatúra:

Počítačová grafika a spracovanie obrazu / Eugen Ružický, Andrej Ferko. Bratislava : Sapientia, 1995

Moderní počítačová grafika / Jiří Žára, Bedřich Beneš, Petr Felkel. Praha : Computer Press, 1998

Fundamentals of interactive computer graphics / James D. Foley, Andries van Dam. Reading : Addison-Wesley, 1983

Spatial Augmented Reality - Merging Real and Virtual Worlds / Bimber O., Raskar R. , A K Peters, 2005, PDF online na predmetovej stránke.

Vlastné elektronické texty vyučujúceho predmetu zverejňované prostredníctvom web stránky predmetu. Zakladne knihy na studium online
Theory of Three Dimensional Computer Graphics by SZIRMAY-KALOS, L. et al., kapitoly Sampling and quantization artifacts - Texture mapping - Animation
Pocitacova grafika a spracovanie obrazu by RUZICKY, E. et al., kapitola o texturach aj sumovej funkcii a fraktaloch
VRML 97 by ZARA, J., vybrane casti

Implementacia/Siggraph/CN: Advanced Graphics Programming Techniques Using OpenGL. Copyright ©1999 by Tom McReynolds and David Blythe. CASA 2015

Bibliograficke poznamky a dalsie odporucane pramene     Procedural textures and cellular automata     Poznamky M. Zimanyiho a vzory zadani     Hra na zmeny frekvencie a amplitudy virtualneho mramoru     Perlin noise     FAQ     more     Oscar

Vyklad o funkcionalnej analyze ku fraktalom (kontraktivne zobrazenia, IFS, veta o pevnom bode) vychadza z nemeckych skript E. Groeller Fraktale, TU Wien

Matica pre "vsetky" projekcie (rozdane kopie)