Welcome  |  Students  |  Experiences  |  Publications  |  GeomForge  |  Links  |  Contact

Grafika v reálnom čase

Prezentácie

Part 0 - Introduction (with evaluation requirements) - pdf-en

Part 1 - Graphics pipeline - pdf-en

Part 1.5 - Object pose & Animation - pdf-en

Part 2 - Buffer Objects, FBO - pdf-en

Part 3 - Lighting, Texturing - pdf-en

Part 4 - Global Illumination - pdf-en

Part 5 - Shadows - pdf-en

Part 6 - Reflections, Refractions - pdf-en

Part 7 - Post-Processing - pdf-en

Part 8 - Geometry Optimalization - pdf-en

Part 9 - GPGPU - pdf-en

Part 10 - GPU Volume Graphics - pdf-en


Skúška & Projekty

Skúška sa skladá z odovzdania projektu (70%) a ústnej odpovede na vylosovanú otázku (30%).
V AISe sú vypísané termíny skúšok, na skúšku je potrebné sa prihlásiť cez AIS.
Šablóna pre špecifikáciu projektu - doc.
Na vytvorenie videa môžete použiť program Open Broadcaster Software.

Album projektov


Cvičenia

Na cvičeniach pri ukážkach algoritmov sa používajú pomocné knižnice:
GLUT, DevIL, GLEW, FreeType, Assimp
Všetky použité knižnice v jednom balíku - zip

Zdrojové súbory pre cvičenia:
    Cvičenie 1: Základný projekt, práca s knižnicami GLUT, GLEW, Assimp, DevIL, FreeType - kód,
        Témy: spustenie projektu, cvičenie s pridávaním ďalších objektov do scény, pridávanie viacerých svetiel do scény a shaderov
    Cvičenie 2: Póza, transformácia objektov, lineárna a kubická interpolácia, kvaternióny a sférická interpolácia, animácie - kód,
        Témy: animácia podľa derivácie animačnej krivky, cvičenia s viacerými animáciami, pridanie animácie kamery a svetla
    Cvičenie 3: VBO, FBO, renderovanie do textúry, efekt zrkadla, MRT - kód,
        Témy: pridanie viacerých zrkadiel, zmena zabudovaných VBO attribútov na užívatelské, zobrazenie zrkadlovej zložky v scéne pomocou MRT
    Cvičenie 4: Textúry, filtrovanie a samplovanie, osvetľovacie modely(Phong, Oren-Nayar), tangenciálny priestor, normal mapping - kód,
        Témy: Blinn-Phong osvetľovací model, komprimované textúry, bump mapping
    Cvičenie 5: Displacement mapping, Rozmazávanie (Gauss), SSAO - kód,
        Témy: Ofarbenie teréne podľa výšky, zväčšenie Gaussovho kernelu
    Cvičenie 6: Shadow mapping - kód,
        Témy: Filtrovanie shadow máp (hardvérové), mäkké tiene, zmena presnosti shadow mapy
    Cvičenie 7: Odrazy, vodná hladina, lom svetla - kód,
        Témy: Rozanimovanie hladiny, pridanie ostrova, geometria hladiny, jednoduchý lom pomocou enivornment mapy, alpha blending
    Cvičenie 8: Motion blur, rozmazávanie, bloom, HDR - kód,
        Témy: Bloom len pre odlesky a zdroje svetla, ďalšie druhy tone mappingu, motion blur závislý od času, motion blur aj pre animované objekty
    Cvičenie 9: Frustum culling, occlusion culling, instance rendering, geometry shader - kód,
        Témy: FPS counter, Backface culling, frustum culling pre ortho, posielanie dát pre instance rendering
    Cvičenie 10: Objemové zobrazenie, Mandelbrotova množina - kód,
        Témy: zadanie transfer funkcie, adaptívna zmena vzdialenosti rezov, filtrovanie 3D textúry, presnejší výpočet gradientov, zoom fraktalu ku nakliknutému bod, škálovanie iterácii podľa výkonu