Výučba na FMFI
Počítačové videnie, cvičenia, str 11:30 v H6
Info
Príklady
Domáce úlohy
Poznámky

Code::Blocks

Visual C++

.. designed by jzizka ..