Michal Červeňanský
Úvod
Výskum
Publikácie
CV
Študenti
Odkazy
Kontakt

V rámci štúdia sa venujem objemovému zobrazovaniu a hlavne využitiu grafického hardvéru pre potreby vizualizácie a dodatočných výpočtov.

Momentálne spolupracujem na APVV grante Prostriedky pre spracovanie a vizualizáciu tomografických a konfokálnych dát.

Oblasti výskumu:

objemové zobrazovanie
segmentácia objemových dát
prenosové funkcie
využitie grafického hardvéru
fokus a kontext vizualizáciaProjekty:

Volume rendering

V rámci tohoto projektu vznikol program f3dvr, ktorý slúži na interaktívne zobrazovanie objemových dát s využitím grafických kariet. Na zobrazovanie používa rôzne zobrazovacie techniky. Zobrazuje skalárne objemové dátat a podporuje aj zobrazovanie multispektrálnych dát.

bonsai bonsai bonsaiDátovo závislé triangulácie

V tomto projekte sa snažíme využiť silu grafických kariet pre potreby dátovo závislých triangulácií. Navrhli sme paralelné riešenie dátovo závislých triangulácií s obmedzeniami, ktoré sú na grafických kartách. Dosiahnuté výsledky sú v priemere 6-10 krát rýchlejšie ako pri CPU implementácií pri zachovaní potrebnej kvality.

lena 200% 200% triangulacia