Zuzana Berger Haladova 

        Website about my projects, thesis and much more.

HOME   BIO   TEACHING   THESIS   PROJECTS   CONTACT

GSVM- Grafické systémy, vizualizácie, multimédiá

Štvrtok 14:00 - 15:30

Cvičiaci
Ivana Uhlíková
Martin Vesel
Zuzana Berger Haladová

Podmienky
Cvičenia 50 bodov
Midterm + Final 100 bodov * 0.5 = 50 bodov
= 100
A 100 - 91, B 90 - 81, C 80 - 71, D 70 - 61, E 60 - 51, Fx < 50

19.2. Úvod