julia
 
Zimný semester
Základy spracovania obrazu a počítačové videnie
Modelovacie a renderovacie techniky
Pokročilé spracovanie obrazu

 

Letný semester
Spracovanie farebného obrazu

(Rozpoznávanie obrazcov 2014)

 

Bakalárske práce
Porovnanie databáz pre hodnotenie detekcie významných oblastí - OBSADENÉ
Analýza príznakov pre detekciu významných oblastí - OBSADENÉ

 

Diplomové práce
Prepis znakovej reči do textu s použitím odčítania pier a detekcie významných oblastí - OBSADENÉ
Detekcia klamstva na základe pohybov očí/tela a/alebo mimiky tváre
Biometria ucha
Identifikácia zmien na odtlačkoch topánok