julia
 
PhD. thesis
Detekcia sémenticky významných častí obrazu a ich použitie pri kódovaní
Supervisor: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
RNDr. thesis
Využitie sémantickej informácie pri určovaní výynamných oblastí v obraze
Msc. thesis
Visual Attention Models
Supervisor: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Bc. thesis
Modelovanie skla pre kultúrne dedičstvo
Supervisor: Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD.