Podmienky zápočtuNutná podmienka na pripustenie ku skúške je získanie minimálne 50 bodov.

Odovzdanie CD do 18.12.2009 na M153

 • Predmet
 • Meno priezvisko
 • Skupina


Obsah CD:
 1. panoráma Bratislava
 2. panoráma ľubovolná
 3. link na web stránku
 4. 3D model vybraného objektu
  • 7 rôznych záberov modelu
  • textúry (ak boli použité)


Detaily:
Web stránka musí obsahovať:
 • panorámy
 • 3D model
 • link na inú web stránku

Model musí spĺňať:
 • 2 zábery na predlohu modelu
 • 7 záberov 3D modelu
  • pohľad spredu
  • pohľad zozadu
  • pohľad zľava
  • pohľad sprava
  • 3 ďalšie ľubovolné

Hodnotenie:

panoráma Bratislava  10  bodov
panoráma iná 10  bodov
web stránka20  bodov
3D model60  bodov


Termín odovzdania:

do 18.12. max   100%  bodov
19.12. - 11.1.  max   80%  bodov
12.1. - 25.1. max   60%  bodov
26.1. - 12.2. max   50%  bodov