Publikácie

Publikácie

2006 Diplomová práca
2007 Rigorózna práca
Kočovce
Ružomberok
Virtuálna univerzita
2008 Amsterdam IADIS
2009 Mníchov Eurographics
Paríž WASET