Elena Sikudova, PhD.

Pic 1

Latest news

more

Materiály tu budú pribúdať po prednáškach a cvičeniach.


kniha Počítačové videnie

Book coverErrata ku knihe


-

Rozpoznávanie obrazcovPrednášky

1. prednáška

2. prednáška

3. prednáška

4. prednáška

5. prednáška

6. prednáška

7. prednáška

8. prednáška

9. prednáška

10. prednáška

11. prednáška

Príklady otázok na skúške. Z každej kategórie si budete ťahať 1 otázku.Knihy v knižnici FMFI

Christopher M. Bishop
Pattern Recognition and Machine Learning

Richard O. Duda, Peter E. Hart, David G. Stork
Pattern classification

Trevor Hastie,Robert J. Tibshirani,J. Jerome H. Friedman
The Elements of Statistical Learning

Vladimír Kvasnička, Ľubica Beňušková, Jiří Pospíchal, Igor Farkaš, Peter Tiňo, Andrej Kráľ
Úvod do teórie neurónových sietí

Simon S. Haykin
Neural Networks and Learning Machines

Last modified: May 23 2017