last update 20.10.2013

List of Publications

2013

2012

2011

2010

2009

  • Dadova, J., Ketterl, N. Crowd Simulation Report for Research Seminar. Vienna University of Technology. Vienna. 2009.
  • Dadova, J. Skybox as info bilboard Proceedings of the 13th Central European Seminar on Computer Graphics. Institute of Computer Graphics and Algorithms. Vienna. 2009. pp 169-177
  • Ferko, A., Dadova, J. et al. Národný program virtualizácie slovenských múzeí a galérií. Digitalizácia múzejných zbierok : Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia. Slovenské technické múzeum. Bratislava. 2009. pp 33-50

2008