last update 20.10.2013

Voľné témy bakalárskych, alebo diplomových prác http://www.sccg.sk/~dadova/temy.html

Študenti - 2013

  • Matej Sedláček (3ainf) - Simulácia davu s interaktívnymi obmedzeniami

Kľudne sa príjdite spýtať

Študenti - 2012

  • Juraj Jánošík (3ainf) - Analýza a spájanie pohybov pre riadenie davu

Študenti - 2011

  • Ján Ruhalovský (3inf) - Použitie LabanXML v kombinácii s Blenderom (jún 2012)
  • Dominik Kapišinský (3inf) - Použitie Motion Graphs v kombinácii s Blenderom (jún 2012)
  • Petra Gottlieberová (3ainf) - Nefotorealistické renderovanie animácie davov (jún 2012)
  • Tomáš Miško (3ainf) - Riadenie skupinových formácií pomocou tvarov (jún 2012)

Študenti - 2010

  • Ján Špaček (3inf) - Procedurálny model ruky so zameraním na deformáciu geometrie a vytváranie vrások (jún 2011)
  • Roman Franta (3inf) - Prenos pohybu medzi artikulovanými štruktúrami  (jún 2011)

Body (Zimný semester):

Meno: 1. úloha Výsledná suma
body/doteraz možné získať/celkové body
Matej Sedláček 10b 10b/10b/100b = 100%

Kalendár (Zimný semester):

Odovzdávania a stretnutia sú hodnotené spoločne, stretnutie môže dojem z písaného textu zlepšiť ale aj zhoršiť. Väčšinou sú stretnutia poobede okolo druhej v pondelok, ale tento čas sa upresní vždy pred stretnutím. Na stretnutie si treba pripraviť krátke zhrnutie z odovzdaného zadania, ale nemusí to byť PowerPoint prezentácia, iba sa o tom porozprávame. V prípade individuálnych stretnutí pôjde skôr o komentár k napísanému textu.

Pokiaľ študent dopredu vie, že niektorý termín z nejakého dôvodu nestíha, prosím kontaktujte ma mailom vopred. Neskoré odovzdávania budú hodnotené strhnutím vysokého percenta bodov.

do (10%) 20.10. 2013 12:55 poslať články, ktoré sa prečítali a k nim popisy
21.10. 2013 - email, odprezentovanie zaujímavých článkov

do (10%) 3.11. 2013 12:55 poslať ucelený popis k článkom, už konkrétny ciel, výhody nevýhody k nášmu prístupu, čo dokáže Unitya nasich potrebnych vecí, ukážky príkladov
4.11. 2013- skupinové stretnutie (akvarko) odprezentovanie akým smerom sa ideme vydat a čo sme si zobrali z článkov - osnova na 1. kapitolu

do (10%) 17.11. 2013 12:55 slovný popis cielu práce, čo si študent zobrat z prác, ktoré si mal naštudovať, identifikovať najväčšie problémy, ktoré bude treba naimplementovať, prvé pokusy s Unity
18.11. 2013 - skupinové stretnutie (akvarko), odprezentovanie skriptov, pokusov, rendre

Na stiahnutie:

do (15%) 1.12. 2013 12:55 poslať prvých 6 strán - začiatok 1. kapitoly (úvod, zač. prehladu problematiky, nepočíta sa úvodná strana, obsah, zoznamy, poďakovania... ale počítajú sa obrázky)
22.12. 2013 - indiv. stretnutie

do (20%) 15.12. 2013 12:55 (vieme tento dátum posunúť) poslať 12 strán - 1. kapitola (prehľad problematiky + náčrt riešenia)
16.12. 2013 - indiv. stretnutie

do (35%) 9.2. 2013 12:55 poslať skripty zamerané na riešenie problému, rendre k nim
10.2. 2013 - skupinové stretnutie (akvarko), odprezentovanie skriptov, problémov, tipov, rendre

Celkové hodnotenie: 40% zimný semester, 60% letný semester

100% - 80% = A
  79% - 72% = B
  71% - 64% = C
  63% - 56% = D
  55% - 48% = E
  47% -   0% = Fx

Na stiahnutie:

TeX template súbory: TeX-template.zip

Link na odporučenia pre písanie práce: KAI

Smernica rektora z roku 2010 - upozornenie! tento predpis sa môže každý rok meniť