last update 20.10.2013


Podmienky:

 • Unity 3D
 • Stretnutie každé cca. 2 týždne s def. etapami
 • LaTeX, SJ alebo AJ - treba si vybrať pri zadaní

Čo ma zaujíma?

 • Riadenie davu, skupiny, tanečných formácií a ich mat. popis
 • Analýza pohybu, prenos pohybu, prehľadávanie pohybov, zápis pohybov
 • Celulárne automaty pre riadenie davov
 • Hladké spájanie pohybov
 • Non-photorealistic rendering - crowd
 • Blender Python

Voľné témy pre akad. rok 2013/2014:

Z dôvodu dopisovania dizertačnej práce pre tento rok nebudú žiadne témy.

Ostatní vedúci a okruhy záujmu:

 • Miloš Božek, M156, bozek@fmph.uniba.sk - Diferenciálna geometria
 • Pavel Chalmoviansky, M158, chalmo@fmph.uniba.sk - Výpočtová geometria
 • Andrej Ferko, M151, ferko@sccg.sk - Zachovávanie kultúrneho dedičstva, Virtuálne múzejníctvo, Triangulácie...
 • Ivana Varhnikova, M123, varhanikova@sccg.sk - Zachovávanie kultúrneho dedičstva, Virtuálne múzejníctvo, Najlepšie pohľady, Blender Python skript
 • Elena Šikudova, I3, sikudova@sccg.sk - Spracovanie obrazu
 • Zuzana Černeková, I3, cernekova@sccg.sk - Spracovanie videa
 • Zuzana Haladova, M153, zhaladova@gmail.com - Rozšírená realita (Augmented Reality), Spracovanie obrazu
 • Michal Chládek, M113, chladek@fmph.uniba.sk - Fyzikálne simulácie tekutín
 • Martin Madaras, M113, martin.madaras@gmail.com - Deformácia meshov, extrakcia kostier, skinning, mesh processing
 • Martin Samuelcik, I4, samuelcik@sccg.sk - OpenGL, Fraktálne a procedurálne modelovanie, Geometrické štruktúry
 • Roman Ďurikovič, I14, roman.durikovic@fmph.uniba.sk - fyzikalne animácie, laky