Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Výpočtová geometria – zimný semester 2013

without comments

Výsledky písomky zo dňa 8.1.2014 resp. 15.1.2014

<

tr>

Meno Príklad Riešenie Publikovanie Bonus Poznámka
Csaba Bolyós P1 25%
P2 0%
  P3 25%      
  P4 25%      
Adam Horváth P1 25%      
  P2 2%      
  P3 0%      
  P4 25%      
Viktor Kuruc P1 20%      
  P2 0%      
  P3 15%      
  P4 0%      
  OP1 15%      
  OP2 5%      
  OP3 25%      
  OP4 5%      
Martin Miškov P1 25%      
  P2 0%      
  P3 15%      
  P4 25%      
Denisa Najnerová P1 25%      
  P2 25%      
  P3 10%      
  P4 25%      
Paula Schichmanová P1 25%      
  P2 25%      
  P3 15%      
  P4 0%      
Tibor Stanko P1 25%      
  P2 25%      
  P3 15%      
  P4 25%      
Mária Stasinková P1 25%      
  P2 15%      
  P3 5%      
  P4 7%      
Veronika Weissová P1 25%      
  P2 25%      
  P3 10%      
  P4 7%      

Written by Pavel Chalmovianský

January 9th, 2014 at 10:45 pm

Posted in Vyučovanie

Modelovanie kriviek a plôch 3, zimný semester 2012

without comments

Prednáška sa koná v utorok o 8:10 v XII.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné pripraviť a predniesť referát z článku. Články nájdete buď nižšie alebo si ich môžete nájsť sami (v tom prípade ho doneste/pošlite, aby som zistil, či je tematicky vhodný). Referát môžete mať kedykoľvek počas semestra v rámci prednášky.

Keď si vyberiete článok a termín (rozhodnite sa prosím do 28.11.2012), dajte mi vedieť (najlepšie e-mailom), čo ste si vybrali, aby som mohol informovať ostatných. Ak potrebujete na prezentáciu notebook/projektor, dajte mi prosím vopred vedieť. Treba ho rezervovať. Referáty, ktoré sa neuskutočnia počas semestra do poslednej prednášky (maximálne 4), si treba pripraviť na 11.12.2012.

Návod na referát

 1. Referát by nemal trvať viac ako 20 minút. (Vyskúšajte si to prosím!)
 2. Prezentujte hlavné idey článku ilustrované na príkladoch. Vyhýbajte sa technickým detailom. Tie si každý naštuduje sám, ak ho zaujme hlavná myšlienka. Radšej hovorte kratšie a zrozumiteľne ako naopak.
 3. Na konci zodpoviete otázky poslucháčov.
 4. V referáte nesmie chýbať:
  • čo je dané, aké sú predpoklady konštrukcie, dôkazu
  • čo chceme dosiahnuť, aký je výsledok konštrukcie, dôkazu
  • aká je hlavná myšlienka konštrukcie, dôkazu, etc.
  • aké pomocné prostriedky potrebujeme
  • zhodnotenie výhod a nevýhod prezentovaného prístupu
  • ako by sa podľa Vás dala práca rozšíriť, aplikovať, vylepšiť
 5. Prípravu na prednášku (slajdy, rozdajníky a iné) prosím doručte aspoň 2 týždne pred prednáškou (prosím v tlačenej verzii alebo v elektronickej vo formáte .ps alebo .pdf). Pošlem Vám spätnú väzbu.

Pokiaľ nerozumiete anglickým termínom alebo neviete ich slovenské ekvivalenty v uvedených článkoch, napíšte mi, o aký termín ide a kde sa v článku nachádza, pokúsim sa Vám pomôcť.

Články na referáty s menom referujúceho a počtom jeho predchodcov sú uvedebé v nasledujúcej tabuľke. Články sú linkami dostupné so zapnutým proxy serverom našej fakulty.

Zoznam článkov na referovanie
článok 1 Stanislav Fecko 8 článok 2 5 článok 3 0
článok 4 0 článok 5 0 článok 6 0
článok 7 0 článok 8 0 článok 9 1
článok 10 1 článok 11 Anita Antalová 7 článok 12 Veronika Weissová 8
článok 13 2 článok 14 0 článok 15 0
článok 16 0 článok 17 0 článok 18 0
článok 19 3 článok 20 5 článok 21 1
článok 22 0 článok 23 0 článok 24 0
článok 25 0 článok 26 0 článok 27 1
článok 28 Marián Rojko 9 článok 29 3 článok 30 8
článok 31 0 článok 32 1 článok 33 0
článok 34 0 článok 35 1 článok 36 0
článok 37 0 článok 38 0 článok 39 0
článok 40 0 článok 41 0 článok 42 0
článok 43 3

 

Written by Pavel Chalmovianský

September 26th, 2012 at 11:00 pm

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with

Geometria 2, zimný semester 2012 (pre pedagogické kombinácie)

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 13:10 v akváriu M-XI.

Stiahnite si text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení. A tu sa nachádzajú podmienky získania skúšky.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém.

Written by Pavel Chalmovianský

September 26th, 2012 at 11:00 pm

Výpočtová geometria, zimný semester 2012

without comments

Prednáška sa koná v M-XII, Uto 9:50-11:20 a M-XII, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

 
Meno Príklad Riešenie Publikovanie Bonus Poznámka
Veronika Ambrová OP1 25%
OP2 25%
OP3 7%
OP4 25%
Anita Antalová P1 25%
P2 25%
P3 0%
P4 2%
Csaba Bolyós P1 0%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 24%
OP2 0%
OP3 0%
OP4 3%
Juraj Cabák P1 25%
P2 0%
P3 20%
P4 0%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 10%
OP4 0%
Stanislav Fecko P1 25%
P2 25%
P3 0%
P4 25%
Adrián Gombos P1 0%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 17%
OP2 25%
OP3 10%
OP4 1%
Andrea Kostrová P1 23%
P2 0%
P3 0%
P4 3%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 0%
OP4 2%
Jana Michalinová P1 10%
P2 10%
P3 3%
P4 0%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 0%
OP4 2%
Gábor Szénási P1 10%
P2 3%
P3 0%
P4 5%
OP1 25%
OP2 9%
OP3 7%
OP4 1%
Zoltán Tóth P1 23%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 0%
OP2 0%
OP3 0%
OP4 15%
Barbara Vozáryová P1 25%
P2 25%
P3 7%
P4 0%
Monika Víghová P1 22%
P2 12%
P3 0%
P4 0%
OP1 25%
OP2 24%
OP3 0%
OP4 5%
Veronika Weissová P1 15%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 0%
OP2 0%
OP3 5%
OP4 1%

Written by Pavel Chalmovianský

September 26th, 2012 at 3:37 pm

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with

Prezentácia z habilitačnej prednášky

without comments

Pre záujemcov dávam k dispozícii slajdy z mojej habilitačnej prednášky z 27. mája.

Written by Pavel Chalmovianský

September 23rd, 2011 at 3:45 pm

Modelovanie kriviek a plôch (3), zimný semester 2011

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 16:30 v M-120.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné pripraviť a predniesť referát z článku. Články nájdete buď nižšie alebo si ich môžete nájsť sami (v tom prípade ho doneste/pošlite, aby som zistil, či je tematicky vhodný). Referát môžete mať kedykoľvek počas semestra v rámci prednášky.

Keď si vyberiete článok a termín (rozhodnite sa prosím do 23.10.2011), dajte mi vedieť (najlepšie e-mailom), čo ste si vybrali, aby som mohol informovať ostatných.  Ak potrebujete na prezentáciu notebook/projektor, dajte mi prosím vopred vedieť. Treba ho rezervovať. Referáty, ktoré sa neuskutočnia počas semestra do poslednej prednášky (maximálne 4), si treba pripraviť na 14.12.2010.

Návod na referát

 1. Referát by nemal trvať viac ako 20 minút. (Vyskúšajte si to prosím!)
 2. Prezentujte hlavné idey článku ilustrované na príkladoch. Vyhýbajte sa technickým detailom. Tie si každý naštuduje sám, ak ho zaujme hlavná myšlienka. Radšej hovorte kratšie a zrozumiteľne ako naopak.
 3. Na konci zodpoviete otázky poslucháčov.
 4. V referáte nesmie chýbať:
  1. čo je dané, aké sú predpoklady konštrukcie, dôkazu
  2. čo chceme dosiahnuť, aký je výsledok konštrukcie, dôkazu
  3. aká je hlavná myšlienka konštrukcie, dôkazu, etc.
  4. aké pomocné prostriedky potrebujeme
  5. zhodnotenie výhod a nevýhod prezentovaného prístupu
  6. ako by sa podľa Vás dala práca rozšíriť, aplikovať, vylepšiť
 5. Prípravu na prednášku (slajdy, rozdajníky a iné) prosím doručte aspoň 2 týždne pred prednáškou (prosím v tlačenej verzii alebo v elektronickej vo formáte .ps alebo .pdf). Pošlem Vám spätnú väzbu.

Pokiaľ nerozumiete anglickým termínom alebo neviete ich slovenské ekvivalenty v uvedených článkoch, napíšte mi, o aký termín ide a kde sa v článku nachádza, pokúsim sa Vám pomôcť.

Články na referáty s menom referujúceho a počtom jeho predchodcov. Články sú linkami dostupné so zapnutým proxy serverom našej fakulty.

Článok 1 Jana Fontányová 7 Článok 2 Alžbeta Martinkovičová 4 Článok 3 0
Článok 4 0 Článok 5 0 Článok 6 Eva Studencová 0
Článok 7 0 Článok 8 1 Článok 9 0
Článok 10 1 Článok 11 7 Článok 12 Petra Kúdeľová 7
Článok 13 2 Článok 14 0 Článok 15 0
Článok 16 0 Článok 17 0 Článok 18 0
Článok 19 3 Článok 20 5 Článok 21 1
Článok 22 0 Článok 23 0 Článok 24 0
Článok 25 0 Článok 26 0 Článok 27 1
Článok 28 Marián Rojko 8 Článok 29 3 Článok 30 Jana Michalinová 7
Článok 31 0 Článok 32 1 Článok 33 0
Článok 34 0 Článok 35 1 Článok 36 0
Článok 37 0 Článok 38 0 Článok 39 0
Článok 40 0 Článok 41 0 Článok 42 0
Článok 43 0

Written by Pavel Chalmovianský

September 22nd, 2011 at 3:19 pm

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with ,

Geometria 2, zimný semester 2011 (pre pedagogické kombinácie)

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 13:10 v akváriu M-XI.

Stiahnite si text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení. A tu sa nachádzajú podmienky získania skúšky.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra ,  zapisovanie cez fakultný systém.

Written by Pavel Chalmovianský

September 21st, 2011 at 7:23 am

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Výpočtová geometria, zimný semester 2011

without comments

Prednáška sa koná v M-XII, Uto 9:50-11:20 a M-VXI, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

 
Meno Príklad Riešenie Publikovanie Bonus Poznámka
Tomáš Csütörtöky P1 25%
P2 25%
P3 15%
P4 0%
Veronika Dullová P1 25%
P2 25%
P3 25%
P4 15%
Ján Dzurec P1 25%
P2 25%
P3 10%
P4 10%
Michal Ferko 2.5 30 30 20
3.15 50 10 10
3.16 20 30 10
4.29 50 30 10
5.10 25 30 10
6.13 25 30 10
Gabriel Foltán 2.4 35 20 20
2.4 35 30 20
3.2 20 20 20
4.15 30 30 10
5.9 2
5.13 40 15 20
6.7 20 10 10
Jana Fontányová OP1 5%
OP2 20%
OP3 25%
OP4 7%
Mária Gemeranová P1 25%
P2 0%
P3 25%
P4 25%
Lucia Hrnková P1 25%
P2 25%
P3 7%
P4 10%
Tomáš Kovačovský P1 25%
P2 25%
P3 25%
P4 25%
Petra Kúdeľová 3.5 5
3.9 15
P1 25%
P2 25%
P3 7%
P4 10%
Mária Kyštáková P1 20%
P2 0%
P3 2%
P4 10%
OP1 20%
OP2 25%
OP3 10%
OP4 10%
Kristína Lidayová 3.21 15 15 20 nový príklad
3.0b 15 nový priklad
3.20 50 20 10
4.11 25 20 10 (povodne 4.28)
4.19 40 15 10
4.29 50 10
5.3 30 30 20
6.000 15 novy priklad
6.6 25
6.7 20
Alžbeta Martinkovičová P1 25%
P2 10%
P3 7%
P4 0%
OP1 10%
OP2 25%
OP3 25%
OP4 15%
Jana Michalinová OP1 0%
OP2 3%
OP3 0%
OP4 5%
Martin Miškov OP1 15%
OP2 25%
OP3 25%
OP4 15%
Jakub Mišún 3.1 30 30 20
3.2 20
3.11 15 15 5
3.22 15 15 20 nový príklad
4.12 15
4.15 30 20 10
4.34 10 10 20 nový príklad
4.35 10 10 20 nový príklad
5.10 25 20 10
5.14 10
6.3 30
6.6 3
P1 20%
P2 0%
P3 20%
P4 0%
Martina Patašiová OP1 25%
OP2 15%
OP3 25%
OP4 20%
Marián Rojko OP1 20%
OP2 17%
OP3 20%
OP4 25%
Eva Studencová 3.1 15
P1 2%
P2 0%
P3 0%
P4 2%
OP1 20%
OP2 5%
OP3 25%
OP4 15%
Gábor Szénási P1 0%
P2 0%
P3 5%
P4 5%
OP1 20%
OP2 0%
OP3 7%
OP4 10%
Ivana Uhlíková P1 25%
P2 15%
P3 15%
P4 25%
Andrej Vanko P1 10%
P2 25%
P3 15%
P4 0%
Matúš Ždanský 3.2 15
3.17 10
4.28 20
5.8 10
5.14 10
P1 25%
P2 25%
P3 25%
P4 25%

Written by Pavel Chalmovianský

September 21st, 2011 at 7:09 am

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with ,

Topológia a funkcionálna analýza, letný semester 2011

without comments

Prednáška sa koná v VI, Uto, 9:00-10:30, XI, Štv, 8:10-9:40 Tu možno stiahnuť text prednášky  spolu so zadaniami cvičení.

Termíny skúšok: dohodneme na konci semestra a objavia sa v AIS

Written by Pavel Chalmovianský

February 16th, 2011 at 5:02 pm

Dom košatej lásky

without comments

Mika Kaurismäki patrí k stáliciam fínskeho filmu. Jeho filmov poznám oveľa menej ako od Akiho Kaurismäkiho, mladšieho brata Miku. Ale o mnou zhliadnutých možno povedať, že ide o skvosty aj pri jednom aj pri druhom bratovi.

Mikov posledný film patrí do kategórie komédia s ľudským rozmerom. Špagety-mafiánsky príbeh v spojení s manželskou krízou, pokusom riešiť ju a manželským mnohouholníkom s viacerými viac či menej naivnými provokáciami je prísľubom dobrej zábavy.

Film je plný hercov, ktorí sa už stabilne objavujú vo kinematografických dielach oboch bratov. Nechýba Kati Outinen, ktorá tentokrát hrá rolu drsnej, so životom sa nemaznajúcej ženy na čele mafiánskeho gangu.

Written by Pavel Chalmovianský

December 20th, 2010 at 10:53 pm

Posted in Filmy