Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘prednaska’ tag

Prezentácia z habilitačnej prednášky

without comments

Pre záujemcov dávam k dispozícii slajdy z mojej habilitačnej prednášky z 27. mája.

Written by Pavel Chalmovianský

September 23rd, 2011 at 3:45 pm

Modelovanie kriviek a plôch (3), zimný semester 2011

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 16:30 v M-120.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné pripraviť a predniesť referát z článku. Články nájdete buď nižšie alebo si ich môžete nájsť sami (v tom prípade ho doneste/pošlite, aby som zistil, či je tematicky vhodný). Referát môžete mať kedykoľvek počas semestra v rámci prednášky.

Keď si vyberiete článok a termín (rozhodnite sa prosím do 23.10.2011), dajte mi vedieť (najlepšie e-mailom), čo ste si vybrali, aby som mohol informovať ostatných.  Ak potrebujete na prezentáciu notebook/projektor, dajte mi prosím vopred vedieť. Treba ho rezervovať. Referáty, ktoré sa neuskutočnia počas semestra do poslednej prednášky (maximálne 4), si treba pripraviť na 14.12.2010.

Návod na referát

 1. Referát by nemal trvať viac ako 20 minút. (Vyskúšajte si to prosím!)
 2. Prezentujte hlavné idey článku ilustrované na príkladoch. Vyhýbajte sa technickým detailom. Tie si každý naštuduje sám, ak ho zaujme hlavná myšlienka. Radšej hovorte kratšie a zrozumiteľne ako naopak.
 3. Na konci zodpoviete otázky poslucháčov.
 4. V referáte nesmie chýbať:
  1. čo je dané, aké sú predpoklady konštrukcie, dôkazu
  2. čo chceme dosiahnuť, aký je výsledok konštrukcie, dôkazu
  3. aká je hlavná myšlienka konštrukcie, dôkazu, etc.
  4. aké pomocné prostriedky potrebujeme
  5. zhodnotenie výhod a nevýhod prezentovaného prístupu
  6. ako by sa podľa Vás dala práca rozšíriť, aplikovať, vylepšiť
 5. Prípravu na prednášku (slajdy, rozdajníky a iné) prosím doručte aspoň 2 týždne pred prednáškou (prosím v tlačenej verzii alebo v elektronickej vo formáte .ps alebo .pdf). Pošlem Vám spätnú väzbu.

Pokiaľ nerozumiete anglickým termínom alebo neviete ich slovenské ekvivalenty v uvedených článkoch, napíšte mi, o aký termín ide a kde sa v článku nachádza, pokúsim sa Vám pomôcť.

Články na referáty s menom referujúceho a počtom jeho predchodcov. Články sú linkami dostupné so zapnutým proxy serverom našej fakulty.

Článok 1 Jana Fontányová 7 Článok 2 Alžbeta Martinkovičová 4 Článok 3 0
Článok 4 0 Článok 5 0 Článok 6 Eva Studencová 0
Článok 7 0 Článok 8 1 Článok 9 0
Článok 10 1 Článok 11 7 Článok 12 Petra Kúdeľová 7
Článok 13 2 Článok 14 0 Článok 15 0
Článok 16 0 Článok 17 0 Článok 18 0
Článok 19 3 Článok 20 5 Článok 21 1
Článok 22 0 Článok 23 0 Článok 24 0
Článok 25 0 Článok 26 0 Článok 27 1
Článok 28 Marián Rojko 8 Článok 29 3 Článok 30 Jana Michalinová 7
Článok 31 0 Článok 32 1 Článok 33 0
Článok 34 0 Článok 35 1 Článok 36 0
Článok 37 0 Článok 38 0 Článok 39 0
Článok 40 0 Článok 41 0 Článok 42 0
Článok 43 0

Written by Pavel Chalmovianský

September 22nd, 2011 at 3:19 pm

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with ,

Výpočtová geometria, zimný semester 2011

without comments

Prednáška sa koná v M-XII, Uto 9:50-11:20 a M-VXI, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

 
Meno Príklad Riešenie Publikovanie Bonus Poznámka
Tomáš Csütörtöky P1 25%
P2 25%
P3 15%
P4 0%
Veronika Dullová P1 25%
P2 25%
P3 25%
P4 15%
Ján Dzurec P1 25%
P2 25%
P3 10%
P4 10%
Michal Ferko 2.5 30 30 20
3.15 50 10 10
3.16 20 30 10
4.29 50 30 10
5.10 25 30 10
6.13 25 30 10
Gabriel Foltán 2.4 35 20 20
2.4 35 30 20
3.2 20 20 20
4.15 30 30 10
5.9 2
5.13 40 15 20
6.7 20 10 10
Jana Fontányová OP1 5%
OP2 20%
OP3 25%
OP4 7%
Mária Gemeranová P1 25%
P2 0%
P3 25%
P4 25%
Lucia Hrnková P1 25%
P2 25%
P3 7%
P4 10%
Tomáš Kovačovský P1 25%
P2 25%
P3 25%
P4 25%
Petra Kúdeľová 3.5 5
3.9 15
P1 25%
P2 25%
P3 7%
P4 10%
Mária Kyštáková P1 20%
P2 0%
P3 2%
P4 10%
OP1 20%
OP2 25%
OP3 10%
OP4 10%
Kristína Lidayová 3.21 15 15 20 nový príklad
3.0b 15 nový priklad
3.20 50 20 10
4.11 25 20 10 (povodne 4.28)
4.19 40 15 10
4.29 50 10
5.3 30 30 20
6.000 15 novy priklad
6.6 25
6.7 20
Alžbeta Martinkovičová P1 25%
P2 10%
P3 7%
P4 0%
OP1 10%
OP2 25%
OP3 25%
OP4 15%
Jana Michalinová OP1 0%
OP2 3%
OP3 0%
OP4 5%
Martin Miškov OP1 15%
OP2 25%
OP3 25%
OP4 15%
Jakub Mišún 3.1 30 30 20
3.2 20
3.11 15 15 5
3.22 15 15 20 nový príklad
4.12 15
4.15 30 20 10
4.34 10 10 20 nový príklad
4.35 10 10 20 nový príklad
5.10 25 20 10
5.14 10
6.3 30
6.6 3
P1 20%
P2 0%
P3 20%
P4 0%
Martina Patašiová OP1 25%
OP2 15%
OP3 25%
OP4 20%
Marián Rojko OP1 20%
OP2 17%
OP3 20%
OP4 25%
Eva Studencová 3.1 15
P1 2%
P2 0%
P3 0%
P4 2%
OP1 20%
OP2 5%
OP3 25%
OP4 15%
Gábor Szénási P1 0%
P2 0%
P3 5%
P4 5%
OP1 20%
OP2 0%
OP3 7%
OP4 10%
Ivana Uhlíková P1 25%
P2 15%
P3 15%
P4 25%
Andrej Vanko P1 10%
P2 25%
P3 15%
P4 0%
Matúš Ždanský 3.2 15
3.17 10
4.28 20
5.8 10
5.14 10
P1 25%
P2 25%
P3 25%
P4 25%

Written by Pavel Chalmovianský

September 21st, 2011 at 7:09 am

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with ,

Topológia a funkcionálna analýza, letný semester 2011

without comments

Prednáška sa koná v VI, Uto, 9:00-10:30, XI, Štv, 8:10-9:40 Tu možno stiahnuť text prednášky  spolu so zadaniami cvičení.

Termíny skúšok: dohodneme na konci semestra a objavia sa v AIS

Written by Pavel Chalmovianský

February 16th, 2011 at 5:02 pm

Topológia a funkcionálna analýza, letný semester 2010

without comments

Prednáška sa koná v VIII, Str, 8:10-9:40, XI, Štv, 9:50-11:20 Tu možno stiahnuť text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení. Linky sa zrejme časom objavia aj v AIS.

Termíny skúšok: dohodneme na konci semestra a objavia sa v AIS

Written by Pavel Chalmovianský

February 17th, 2010 at 11:03 am

Modelovanie kriviek pre CAGD, letný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v XI, Štv, 14:50-16:20. Učebný text k prednáške je v štádiu prípravy. Jeden exemplár pracovnej verzie dám k dispozícii na prednáške.

Termíny skúšok: elektronicky systém FMFI Začíname o 9:00 pred M158. Ku skúške treba mať hodnotenie z cvičenia.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:37 pm

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,

Topológia a funkcionálna analýza, letný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v XI, Str, 8:10-9:40, VIII, Štv, 9:50-11:20 Tu možno stiahnuť text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení.

Termíny skúšok: elektronicky systém FMFI Začíname o 9:00 pred M158.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:34 pm