Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Modelovanie kriviek a plôch (3), zimný semester 2011

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 16:30 v M-120.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné pripraviť a predniesť referát z článku. Články nájdete buď nižšie alebo si ich môžete nájsť sami (v tom prípade ho doneste/pošlite, aby som zistil, či je tematicky vhodný). Referát môžete mať kedykoľvek počas semestra v rámci prednášky.

Keď si vyberiete článok a termín (rozhodnite sa prosím do 23.10.2011), dajte mi vedieť (najlepšie e-mailom), čo ste si vybrali, aby som mohol informovať ostatných.  Ak potrebujete na prezentáciu notebook/projektor, dajte mi prosím vopred vedieť. Treba ho rezervovať. Referáty, ktoré sa neuskutočnia počas semestra do poslednej prednášky (maximálne 4), si treba pripraviť na 14.12.2010.

Návod na referát

 1. Referát by nemal trvať viac ako 20 minút. (Vyskúšajte si to prosím!)
 2. Prezentujte hlavné idey článku ilustrované na príkladoch. Vyhýbajte sa technickým detailom. Tie si každý naštuduje sám, ak ho zaujme hlavná myšlienka. Radšej hovorte kratšie a zrozumiteľne ako naopak.
 3. Na konci zodpoviete otázky poslucháčov.
 4. V referáte nesmie chýbať:
  1. čo je dané, aké sú predpoklady konštrukcie, dôkazu
  2. čo chceme dosiahnuť, aký je výsledok konštrukcie, dôkazu
  3. aká je hlavná myšlienka konštrukcie, dôkazu, etc.
  4. aké pomocné prostriedky potrebujeme
  5. zhodnotenie výhod a nevýhod prezentovaného prístupu
  6. ako by sa podľa Vás dala práca rozšíriť, aplikovať, vylepšiť
 5. Prípravu na prednášku (slajdy, rozdajníky a iné) prosím doručte aspoň 2 týždne pred prednáškou (prosím v tlačenej verzii alebo v elektronickej vo formáte .ps alebo .pdf). Pošlem Vám spätnú väzbu.

Pokiaľ nerozumiete anglickým termínom alebo neviete ich slovenské ekvivalenty v uvedených článkoch, napíšte mi, o aký termín ide a kde sa v článku nachádza, pokúsim sa Vám pomôcť.

Články na referáty s menom referujúceho a počtom jeho predchodcov. Články sú linkami dostupné so zapnutým proxy serverom našej fakulty.

Článok 1 Jana Fontányová 7 Článok 2 Alžbeta Martinkovičová 4 Článok 3 0
Článok 4 0 Článok 5 0 Článok 6 Eva Studencová 0
Článok 7 0 Článok 8 1 Článok 9 0
Článok 10 1 Článok 11 7 Článok 12 Petra Kúdeľová 7
Článok 13 2 Článok 14 0 Článok 15 0
Článok 16 0 Článok 17 0 Článok 18 0
Článok 19 3 Článok 20 5 Článok 21 1
Článok 22 0 Článok 23 0 Článok 24 0
Článok 25 0 Článok 26 0 Článok 27 1
Článok 28 Marián Rojko 8 Článok 29 3 Článok 30 Jana Michalinová 7
Článok 31 0 Článok 32 1 Článok 33 0
Článok 34 0 Článok 35 1 Článok 36 0
Článok 37 0 Článok 38 0 Článok 39 0
Článok 40 0 Článok 41 0 Článok 42 0
Článok 43 0

Written by Pavel Chalmovianský

September 22nd, 2011 at 3:19 pm

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with ,

Leave a Reply