Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘go server’ tag

Preklad Dragon Go Servera do slovenského jazyka

without comments

Slovenská mutácia krokového servera Dragon Go Server, umozňujúceho korešpondenčné hranie hry GO, je dostupná od augusta 2004 aj v slovenskom jazyku.

Written by Pavel Chalmovianský

November 27th, 2009 at 9:45 am

Posted in Aktivity v minulosti,Go

Tagged with ,