Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘afinné transformácie’ tag

Geometria 2, zimný semester 2012 (pre pedagogické kombinácie)

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 13:10 v akváriu M-XI.

Stiahnite si text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení. A tu sa nachádzajú podmienky získania skúšky.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém.

Written by Pavel Chalmovianský

September 26th, 2012 at 11:00 pm

Geometria 2, zimný semester 2010 (pre pedagogické kombinácie)

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 13:10 v akváriu M-XI.

Stiahnite si text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení. A tu sa nachádzajú podmienky získania skúšky.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra ,  zapisovanie cez fakultný systém.

Written by Pavel Chalmovianský

September 22nd, 2010 at 2:53 pm

Geometria 2, zimný semester 2009 (pre pedagogické kombinácie)

without comments

Prednáška sa koná v utorok o 13:10 v akváriu M-XI.

Stihnite si text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení. A tu sa nachádzajú podmienky získania skúšky.

Termíny skúšky: 7.1., 14.1., 21.1., 29.1.,  zapisovanie cez fakultný systém.

Written by Pavel Chalmovianský

November 28th, 2009 at 8:59 pm