Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘zložitosť’ tag

Výpočtová geometria, zimný semester 2010

without comments

Prednáška sa koná v M-VI, Uto 9:50-11:20 a M-VI, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh.

Meno Príklad Riešenie Publikovanie Bonus Poznámka
Ján Dzurec P1 15%
P2 0%
P3 15%
P4 5%
Szabolcs Horváth P1 0%
P2 24%
P3 0%
P4 7%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 25%
OP4 15 %
Matej Hudák 2.4 1
2.5 30 30 10
3.5 1
3.9 15
3.16 0
4.3 30 30 10
4.6 10
4.8 20 30
4.9 10
4.13 20 30 10
4.25 25 20 10
4.26 50 10 10
5.3 15
5.12 15
5.20 15
5.21 20
6.1 30
6.5 40
6.6 10
6.7 5
Gábor Kiss 2.4 5
2.5 3
3.2 20
3.5 2
3.9 15
3.10 30
3.11 15
3.16 20
3.20 10
4.3 15
4.6 45 30
4.12 15
4.14 10
4.15 10
4.21 50 30 10
4.29 50 30 10
vp1 10
vp2 0
vp3 7
vp4 30 20 20
5.3 10
5.4 1
5.5 5
5.6 20
5.10 2
5.16 10
6.1 0
6.2 10
6.3 0
6.5 50 30 10
6.7 15
6.12 5
Júlia Kučerová 2.4 5
2.5 3
3.2 20
3.10 35 20
3.11 15
3.16 0
3.20 10
4.3 7
4.6 50 20 20
4.8 5
4.8 18
4.9 35 20 10
4.16 10
4.18 30 20 10
4.28 25
5.3 30 30 10
5.5 5
5.6 30
5.7 35 30 10
5.14 10
5.16 10
6.1 15
6.2 30
6.3 2
6.5 0
Andrej Kurbel P1 0%
P2 5%
P3 25%
P4 0%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 0%
OP4 5%
Viktor Major P1 5%
P2 15%
P3 24%
P4 7%
Silvia Makúchová 2.4 15 20 10
2.5 15
P1 15%
P2 5%
P3 5%
P4 5%
OP1 20%
OP2 20%
OP3 25%
OP4 3%
Veronika Palkovičová P1 0%
P2 25%
P3 25%
P4 7%
Andrej Slašťan P1 5%
P2 0%
P3 10%
P4 10%
OP1 20%
OP2 5%
OP3 15%
OP4 15%
Peter Zábudlý 2.4 0
3.4 0
3.16 0
P1 25%
P2 20%
P3 10%
P4 20%

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Po dohode s kolegom Horváthom, je termín opravnej písomky v stredu 26.1.2011. Podmienky sú rovnaké.

Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

Written by Pavel Chalmovianský

September 22nd, 2010 at 3:33 pm

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,

Výpočtová geometria, zimný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v M-V, Uto 9:50-11:20 a M-VIII, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh. Za menom nasleduje celkový počet bodov. Potom rozpis po príkladoch v poradí ako som ich dostal od každého. Rímskym číslom je označená oblasť úloh (I. štartovacie úlohy, II. konvexné obaly, III. proximita, IV. vyhľadávanie, V. prieniky, P – písomka, O – opravná písomka). Prvé arabské číslo je počet bodov za riešenie úlohy, druhé za napísanie úlohy a tretie bonusové podľa okolností (pozri bližšie text o cvičeniach). Bližšie vysvetlenie má každý v odpovedi na riešenie úloh.

Meno Celkový počet bodov Body za jednotlivé úlohy
Viktória Bakurová 430 I. 5, 15+20 II. 30+20, 30+30, 10 III. 45, 30+10, 5, 50, 15 IV. 20,15, 35 V. 20+30+10
Lucia Cáková 7 II. 2 III. 5
Mária Gáborová 30 I. 15 II. 15
Barbora Gallusová 430 II. 35+20, 25, 50+30+10 III. 10, 20, 25 IV. 20+30,10,25,50 V. 40+20+10
Lukáš Gamrat 178 I. 25 II. 20, 15, 10, 10 III. 35, 35 IV. 18, 10
Martin Havala 269 II. 30+20, 12, 5 III. 5, 25+20+10, 15, 15 IV. 10,10,25,20,5 V. 7, 15, 20
Petra Heribanová 73 I. 3 II. 10, 20, 30, 5, 5
Dalibor Hrtánek 294 I. 5, 5 II. 10, 2, 20, 10, 5 III. 45+30+10, 7 IV. 20+20+10, 20, 20 V. 30, 25
Alojz Kováčik 582 II. 30+30, 50+20 III. 7, 25, 45, 25 IV. 15, 10+10+10, 50+30+10, 50+10+10 V. 40+20, 30+20, 25+10+10
Barbora Macháčová 65 II. 15 III. 10, 10 IV.3, 2, 25 V. 0
Martin Manduch 600 II. 30+30+20, 30+30+10 III. 35+30, 15 IV. 30+30+20, 10, 50+30 V. 30+20+10,40+30,30+20+10
Lenka Mezeiová 233 I. 15, 12 II. 50+30+10, 10, 15 III. 22, 10 IV. 20, 2, 10 V. 5, 20
Erika Pálešová 175 I. 5 II. 20, 15, 40 III. 10, 0, 5, 5 IV. 5,5,5,25+10,10,0,10 V. 5
Rastislav Švarba 40 I. 20 II. 5 IV. 20

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: 13.1., 20.1., 27.1., 3.2. o 9:00 pri M158, zapisovanie cez fakultný systém

Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 11:49 am

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,