Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Výpočtová geometria, zimný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v M-V, Uto 9:50-11:20 a M-VIII, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh. Za menom nasleduje celkový počet bodov. Potom rozpis po príkladoch v poradí ako som ich dostal od každého. Rímskym číslom je označená oblasť úloh (I. štartovacie úlohy, II. konvexné obaly, III. proximita, IV. vyhľadávanie, V. prieniky, P – písomka, O – opravná písomka). Prvé arabské číslo je počet bodov za riešenie úlohy, druhé za napísanie úlohy a tretie bonusové podľa okolností (pozri bližšie text o cvičeniach). Bližšie vysvetlenie má každý v odpovedi na riešenie úloh.

Meno Celkový počet bodov Body za jednotlivé úlohy
Viktória Bakurová 430 I. 5, 15+20 II. 30+20, 30+30, 10 III. 45, 30+10, 5, 50, 15 IV. 20,15, 35 V. 20+30+10
Lucia Cáková 7 II. 2 III. 5
Mária Gáborová 30 I. 15 II. 15
Barbora Gallusová 430 II. 35+20, 25, 50+30+10 III. 10, 20, 25 IV. 20+30,10,25,50 V. 40+20+10
Lukáš Gamrat 178 I. 25 II. 20, 15, 10, 10 III. 35, 35 IV. 18, 10
Martin Havala 269 II. 30+20, 12, 5 III. 5, 25+20+10, 15, 15 IV. 10,10,25,20,5 V. 7, 15, 20
Petra Heribanová 73 I. 3 II. 10, 20, 30, 5, 5
Dalibor Hrtánek 294 I. 5, 5 II. 10, 2, 20, 10, 5 III. 45+30+10, 7 IV. 20+20+10, 20, 20 V. 30, 25
Alojz Kováčik 582 II. 30+30, 50+20 III. 7, 25, 45, 25 IV. 15, 10+10+10, 50+30+10, 50+10+10 V. 40+20, 30+20, 25+10+10
Barbora Macháčová 65 II. 15 III. 10, 10 IV.3, 2, 25 V. 0
Martin Manduch 600 II. 30+30+20, 30+30+10 III. 35+30, 15 IV. 30+30+20, 10, 50+30 V. 30+20+10,40+30,30+20+10
Lenka Mezeiová 233 I. 15, 12 II. 50+30+10, 10, 15 III. 22, 10 IV. 20, 2, 10 V. 5, 20
Erika Pálešová 175 I. 5 II. 20, 15, 40 III. 10, 0, 5, 5 IV. 5,5,5,25+10,10,0,10 V. 5
Rastislav Švarba 40 I. 20 II. 5 IV. 20

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: 13.1., 20.1., 27.1., 3.2. o 9:00 pri M158, zapisovanie cez fakultný systém

Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 11:49 am

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,

Leave a Reply