Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘geometria’ tag

Geometria 2, zimný semester 2012 (pre pedagogické kombinácie)

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 13:10 v akváriu M-XI.

Stiahnite si text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení. A tu sa nachádzajú podmienky získania skúšky.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém.

Written by Pavel Chalmovianský

September 26th, 2012 at 11:00 pm

Výpočtová geometria, zimný semester 2012

without comments

Prednáška sa koná v M-XII, Uto 9:50-11:20 a M-XII, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

 
Meno Príklad Riešenie Publikovanie Bonus Poznámka
Veronika Ambrová OP1 25%
OP2 25%
OP3 7%
OP4 25%
Anita Antalová P1 25%
P2 25%
P3 0%
P4 2%
Csaba Bolyós P1 0%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 24%
OP2 0%
OP3 0%
OP4 3%
Juraj Cabák P1 25%
P2 0%
P3 20%
P4 0%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 10%
OP4 0%
Stanislav Fecko P1 25%
P2 25%
P3 0%
P4 25%
Adrián Gombos P1 0%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 17%
OP2 25%
OP3 10%
OP4 1%
Andrea Kostrová P1 23%
P2 0%
P3 0%
P4 3%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 0%
OP4 2%
Jana Michalinová P1 10%
P2 10%
P3 3%
P4 0%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 0%
OP4 2%
Gábor Szénási P1 10%
P2 3%
P3 0%
P4 5%
OP1 25%
OP2 9%
OP3 7%
OP4 1%
Zoltán Tóth P1 23%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 0%
OP2 0%
OP3 0%
OP4 15%
Barbara Vozáryová P1 25%
P2 25%
P3 7%
P4 0%
Monika Víghová P1 22%
P2 12%
P3 0%
P4 0%
OP1 25%
OP2 24%
OP3 0%
OP4 5%
Veronika Weissová P1 15%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 0%
OP2 0%
OP3 5%
OP4 1%

Written by Pavel Chalmovianský

September 26th, 2012 at 3:37 pm

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with

Prezentácia z habilitačnej prednášky

without comments

Pre záujemcov dávam k dispozícii slajdy z mojej habilitačnej prednášky z 27. mája.

Written by Pavel Chalmovianský

September 23rd, 2011 at 3:45 pm

Výpočtová geometria, zimný semester 2011

without comments

Prednáška sa koná v M-XII, Uto 9:50-11:20 a M-VXI, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

 
Meno Príklad Riešenie Publikovanie Bonus Poznámka
Tomáš Csütörtöky P1 25%
P2 25%
P3 15%
P4 0%
Veronika Dullová P1 25%
P2 25%
P3 25%
P4 15%
Ján Dzurec P1 25%
P2 25%
P3 10%
P4 10%
Michal Ferko 2.5 30 30 20
3.15 50 10 10
3.16 20 30 10
4.29 50 30 10
5.10 25 30 10
6.13 25 30 10
Gabriel Foltán 2.4 35 20 20
2.4 35 30 20
3.2 20 20 20
4.15 30 30 10
5.9 2
5.13 40 15 20
6.7 20 10 10
Jana Fontányová OP1 5%
OP2 20%
OP3 25%
OP4 7%
Mária Gemeranová P1 25%
P2 0%
P3 25%
P4 25%
Lucia Hrnková P1 25%
P2 25%
P3 7%
P4 10%
Tomáš Kovačovský P1 25%
P2 25%
P3 25%
P4 25%
Petra Kúdeľová 3.5 5
3.9 15
P1 25%
P2 25%
P3 7%
P4 10%
Mária Kyštáková P1 20%
P2 0%
P3 2%
P4 10%
OP1 20%
OP2 25%
OP3 10%
OP4 10%
Kristína Lidayová 3.21 15 15 20 nový príklad
3.0b 15 nový priklad
3.20 50 20 10
4.11 25 20 10 (povodne 4.28)
4.19 40 15 10
4.29 50 10
5.3 30 30 20
6.000 15 novy priklad
6.6 25
6.7 20
Alžbeta Martinkovičová P1 25%
P2 10%
P3 7%
P4 0%
OP1 10%
OP2 25%
OP3 25%
OP4 15%
Jana Michalinová OP1 0%
OP2 3%
OP3 0%
OP4 5%
Martin Miškov OP1 15%
OP2 25%
OP3 25%
OP4 15%
Jakub Mišún 3.1 30 30 20
3.2 20
3.11 15 15 5
3.22 15 15 20 nový príklad
4.12 15
4.15 30 20 10
4.34 10 10 20 nový príklad
4.35 10 10 20 nový príklad
5.10 25 20 10
5.14 10
6.3 30
6.6 3
P1 20%
P2 0%
P3 20%
P4 0%
Martina Patašiová OP1 25%
OP2 15%
OP3 25%
OP4 20%
Marián Rojko OP1 20%
OP2 17%
OP3 20%
OP4 25%
Eva Studencová 3.1 15
P1 2%
P2 0%
P3 0%
P4 2%
OP1 20%
OP2 5%
OP3 25%
OP4 15%
Gábor Szénási P1 0%
P2 0%
P3 5%
P4 5%
OP1 20%
OP2 0%
OP3 7%
OP4 10%
Ivana Uhlíková P1 25%
P2 15%
P3 15%
P4 25%
Andrej Vanko P1 10%
P2 25%
P3 15%
P4 0%
Matúš Ždanský 3.2 15
3.17 10
4.28 20
5.8 10
5.14 10
P1 25%
P2 25%
P3 25%
P4 25%

Written by Pavel Chalmovianský

September 21st, 2011 at 7:09 am

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with ,

Výpočtová geometria, zimný semester 2010

without comments

Prednáška sa koná v M-VI, Uto 9:50-11:20 a M-VI, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh.

Meno Príklad Riešenie Publikovanie Bonus Poznámka
Ján Dzurec P1 15%
P2 0%
P3 15%
P4 5%
Szabolcs Horváth P1 0%
P2 24%
P3 0%
P4 7%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 25%
OP4 15 %
Matej Hudák 2.4 1
2.5 30 30 10
3.5 1
3.9 15
3.16 0
4.3 30 30 10
4.6 10
4.8 20 30
4.9 10
4.13 20 30 10
4.25 25 20 10
4.26 50 10 10
5.3 15
5.12 15
5.20 15
5.21 20
6.1 30
6.5 40
6.6 10
6.7 5
Gábor Kiss 2.4 5
2.5 3
3.2 20
3.5 2
3.9 15
3.10 30
3.11 15
3.16 20
3.20 10
4.3 15
4.6 45 30
4.12 15
4.14 10
4.15 10
4.21 50 30 10
4.29 50 30 10
vp1 10
vp2 0
vp3 7
vp4 30 20 20
5.3 10
5.4 1
5.5 5
5.6 20
5.10 2
5.16 10
6.1 0
6.2 10
6.3 0
6.5 50 30 10
6.7 15
6.12 5
Júlia Kučerová 2.4 5
2.5 3
3.2 20
3.10 35 20
3.11 15
3.16 0
3.20 10
4.3 7
4.6 50 20 20
4.8 5
4.8 18
4.9 35 20 10
4.16 10
4.18 30 20 10
4.28 25
5.3 30 30 10
5.5 5
5.6 30
5.7 35 30 10
5.14 10
5.16 10
6.1 15
6.2 30
6.3 2
6.5 0
Andrej Kurbel P1 0%
P2 5%
P3 25%
P4 0%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 0%
OP4 5%
Viktor Major P1 5%
P2 15%
P3 24%
P4 7%
Silvia Makúchová 2.4 15 20 10
2.5 15
P1 15%
P2 5%
P3 5%
P4 5%
OP1 20%
OP2 20%
OP3 25%
OP4 3%
Veronika Palkovičová P1 0%
P2 25%
P3 25%
P4 7%
Andrej Slašťan P1 5%
P2 0%
P3 10%
P4 10%
OP1 20%
OP2 5%
OP3 15%
OP4 15%
Peter Zábudlý 2.4 0
3.4 0
3.16 0
P1 25%
P2 20%
P3 10%
P4 20%

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Po dohode s kolegom Horváthom, je termín opravnej písomky v stredu 26.1.2011. Podmienky sú rovnaké.

Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

Written by Pavel Chalmovianský

September 22nd, 2010 at 3:33 pm

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,

Geometria 2, zimný semester 2010 (pre pedagogické kombinácie)

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 13:10 v akváriu M-XI.

Stiahnite si text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení. A tu sa nachádzajú podmienky získania skúšky.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra ,  zapisovanie cez fakultný systém.

Written by Pavel Chalmovianský

September 22nd, 2010 at 2:53 pm

Pokročilé geometrické modelovanie, zimný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 15:40 v M120 (presunuté zo štvrtka o 14:00).

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné urobiť referát z článku. Nájdete ich buď nižšie alebo si ich môžete nájsť sami (v tom prípade ho doneste, aby som zistil, či je tematicky vhodný). Referát môžete mať kedykoľvek počas semestra.

Ak si vyberiete článok, dajte mi prosím vedieť (najlepšie e-mailom), čo ste si vybrali, aby som mohol informovať ostatných. (Ak ste už niektorý článok referovali na PGM I, tak si vyberte nejaký iný). Je možné, že si študujete niečo, čo je geometrickému modelovaniu príbuzné. Ak chcete referovať takúto prácu, doneste mi ju ukázať alebo mi pošlite linku. Ak potrebujete na prezentáciu notebook/projektor, dajte mi prosím vopred vedieť. Treba ho rezervovať. Referáty, ktoré sa neuskutočnia počas semestra (maximálne 4), si treba pripraviť na 17.12.2009.

Návod na referát

 1. Referát by nemal trvať viac ako 20 minút. (Vyskúšajte si to prosím!)
 2. Prezentujte hlavné idey článku ilustrované na príkladoch. Vyhýbajte sa technickým detailom. Tie si každý naštuduje sám, ak ho zaujme hlavná myšlienka. Radšej hovorte kratšie a zrozumiteľne ako naopak.
 3. Na konci zodpoviete otázky poslucháčov.
 4. V referáte nesmie chýbať:
  1. čo je dané, aké sú predpoklady konštrukcie, dôkazu
  2. čo chceme dosiahnuť, aký je výsledok konštrukcie, dôkazu
  3. aká je hlavná myšlienka konštrukcie, dôkazu, etc.
  4. aké pomocné prostriedky potrebujeme
  5. zhodnotenie výhod a nevýhod prezentovaného prístupu
  6. ako by sa podľa Vás dala práca rozšíriť, aplikovať, vylepšiť
 5. Prípravu na prednášku (slajdy, rozdajníky a iné) prosím doručte aspoň 2 týždne pred prednáškou (prosím v tlačenej verzii alebo v elektronickej vo formáte .ps alebo .pdf). Pošlem Vám spätnú väzbu.

Pokiaľ nerozumiete anglickým termínom alebo neviete ich slovenské ekvivalenty v uvedených článkoch, napíšte mi, o aký termín ide a kde sa v článku nachádza, pokúsim sa Vám pomôcť.

Články na referáty s menom referujúceho a počtom jeho predchodcov:

Článok 1 Jana Dadová 5 Článok 2 4 Článok 3 0
Článok 4 1 Článok 5 0 Článok 6 2
Článok 7 0 Článok 8 1 Článok 9 0
Článok 10 1 Článok 11 Lenka Mezeiová 5 Článok 12 6
Článok 13 2 Článok 14 0 Článok 15 2
Článok 16 Lucia Cáková 0 Článok 17 0 Článok 18 3
Článok 19 3 Článok 20 5 Článok 21 0
Článok 22 0 Článok 23 3 Článok 24 0
Článok 25 2 Článok 26 Radka Škvoráková 2 Článok 27 0
Článok 28 Dalibor Hrtánek 6 Článok 29 Petra Heribanová 1 Článok 30 Mariana Ludvíková 5
Článok 31 0 Článok 32 0 Článok 33 0
Článok 34 0

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 12:16 pm

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,

Výpočtová geometria, zimný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v M-V, Uto 9:50-11:20 a M-VIII, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

V nasledujúcej tabuľke je bodový zisk za riešenie úloh. Za menom nasleduje celkový počet bodov. Potom rozpis po príkladoch v poradí ako som ich dostal od každého. Rímskym číslom je označená oblasť úloh (I. štartovacie úlohy, II. konvexné obaly, III. proximita, IV. vyhľadávanie, V. prieniky, P – písomka, O – opravná písomka). Prvé arabské číslo je počet bodov za riešenie úlohy, druhé za napísanie úlohy a tretie bonusové podľa okolností (pozri bližšie text o cvičeniach). Bližšie vysvetlenie má každý v odpovedi na riešenie úloh.

Meno Celkový počet bodov Body za jednotlivé úlohy
Viktória Bakurová 430 I. 5, 15+20 II. 30+20, 30+30, 10 III. 45, 30+10, 5, 50, 15 IV. 20,15, 35 V. 20+30+10
Lucia Cáková 7 II. 2 III. 5
Mária Gáborová 30 I. 15 II. 15
Barbora Gallusová 430 II. 35+20, 25, 50+30+10 III. 10, 20, 25 IV. 20+30,10,25,50 V. 40+20+10
Lukáš Gamrat 178 I. 25 II. 20, 15, 10, 10 III. 35, 35 IV. 18, 10
Martin Havala 269 II. 30+20, 12, 5 III. 5, 25+20+10, 15, 15 IV. 10,10,25,20,5 V. 7, 15, 20
Petra Heribanová 73 I. 3 II. 10, 20, 30, 5, 5
Dalibor Hrtánek 294 I. 5, 5 II. 10, 2, 20, 10, 5 III. 45+30+10, 7 IV. 20+20+10, 20, 20 V. 30, 25
Alojz Kováčik 582 II. 30+30, 50+20 III. 7, 25, 45, 25 IV. 15, 10+10+10, 50+30+10, 50+10+10 V. 40+20, 30+20, 25+10+10
Barbora Macháčová 65 II. 15 III. 10, 10 IV.3, 2, 25 V. 0
Martin Manduch 600 II. 30+30+20, 30+30+10 III. 35+30, 15 IV. 30+30+20, 10, 50+30 V. 30+20+10,40+30,30+20+10
Lenka Mezeiová 233 I. 15, 12 II. 50+30+10, 10, 15 III. 22, 10 IV. 20, 2, 10 V. 5, 20
Erika Pálešová 175 I. 5 II. 20, 15, 40 III. 10, 0, 5, 5 IV. 5,5,5,25+10,10,0,10 V. 5
Rastislav Švarba 40 I. 20 II. 5 IV. 20

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: 13.1., 20.1., 27.1., 3.2. o 9:00 pri M158, zapisovanie cez fakultný systém

Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 11:49 am

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,

Geometria 2, zimný semester 2009 (pre pedagogické kombinácie)

without comments

Prednáška sa koná v utorok o 13:10 v akváriu M-XI.

Stihnite si text prednášky (PDF verzia) spolu so zadaniami cvičení. A tu sa nachádzajú podmienky získania skúšky.

Termíny skúšky: 7.1., 14.1., 21.1., 29.1.,  zapisovanie cez fakultný systém.

Written by Pavel Chalmovianský

November 28th, 2009 at 8:59 pm

Seminár z algebraickej geometrie

without comments

Koná sa v miestnosti M116, v piatok o 10:00.

Študuje sa knižka David Eisenbud, Joe Harris: The Geometry of Schemes

Seminár bol založený vo februári 1999. Je určený pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o algebraickú geometriu a jej aplikácie. Je podporovaný JSMF.

Starší program si možno pozrieť v tabuľke

Written by Pavel Chalmovianský

November 28th, 2009 at 7:51 pm

Posted in Semináre

Tagged with , ,