Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Pokročilé geometrické modelovanie, zimný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v stredu o 15:40 v M120 (presunuté zo štvrtka o 14:00).

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné urobiť referát z článku. Nájdete ich buď nižšie alebo si ich môžete nájsť sami (v tom prípade ho doneste, aby som zistil, či je tematicky vhodný). Referát môžete mať kedykoľvek počas semestra.

Ak si vyberiete článok, dajte mi prosím vedieť (najlepšie e-mailom), čo ste si vybrali, aby som mohol informovať ostatných. (Ak ste už niektorý článok referovali na PGM I, tak si vyberte nejaký iný). Je možné, že si študujete niečo, čo je geometrickému modelovaniu príbuzné. Ak chcete referovať takúto prácu, doneste mi ju ukázať alebo mi pošlite linku. Ak potrebujete na prezentáciu notebook/projektor, dajte mi prosím vopred vedieť. Treba ho rezervovať. Referáty, ktoré sa neuskutočnia počas semestra (maximálne 4), si treba pripraviť na 17.12.2009.

Návod na referát

 1. Referát by nemal trvať viac ako 20 minút. (Vyskúšajte si to prosím!)
 2. Prezentujte hlavné idey článku ilustrované na príkladoch. Vyhýbajte sa technickým detailom. Tie si každý naštuduje sám, ak ho zaujme hlavná myšlienka. Radšej hovorte kratšie a zrozumiteľne ako naopak.
 3. Na konci zodpoviete otázky poslucháčov.
 4. V referáte nesmie chýbať:
  1. čo je dané, aké sú predpoklady konštrukcie, dôkazu
  2. čo chceme dosiahnuť, aký je výsledok konštrukcie, dôkazu
  3. aká je hlavná myšlienka konštrukcie, dôkazu, etc.
  4. aké pomocné prostriedky potrebujeme
  5. zhodnotenie výhod a nevýhod prezentovaného prístupu
  6. ako by sa podľa Vás dala práca rozšíriť, aplikovať, vylepšiť
 5. Prípravu na prednášku (slajdy, rozdajníky a iné) prosím doručte aspoň 2 týždne pred prednáškou (prosím v tlačenej verzii alebo v elektronickej vo formáte .ps alebo .pdf). Pošlem Vám spätnú väzbu.

Pokiaľ nerozumiete anglickým termínom alebo neviete ich slovenské ekvivalenty v uvedených článkoch, napíšte mi, o aký termín ide a kde sa v článku nachádza, pokúsim sa Vám pomôcť.

Články na referáty s menom referujúceho a počtom jeho predchodcov:

Článok 1 Jana Dadová 5 Článok 2 4 Článok 3 0
Článok 4 1 Článok 5 0 Článok 6 2
Článok 7 0 Článok 8 1 Článok 9 0
Článok 10 1 Článok 11 Lenka Mezeiová 5 Článok 12 6
Článok 13 2 Článok 14 0 Článok 15 2
Článok 16 Lucia Cáková 0 Článok 17 0 Článok 18 3
Článok 19 3 Článok 20 5 Článok 21 0
Článok 22 0 Článok 23 3 Článok 24 0
Článok 25 2 Článok 26 Radka Škvoráková 2 Článok 27 0
Článok 28 Dalibor Hrtánek 6 Článok 29 Petra Heribanová 1 Článok 30 Mariana Ludvíková 5
Článok 31 0 Článok 32 0 Článok 33 0
Článok 34 0

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 12:16 pm

Posted in Vyučovanie

Tagged with , ,

Leave a Reply