Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘diplomovky’ tag

Práce Vašich predchodcov

without comments

Tlačené práce so všetkými prílohami sú dostupné buď v knižnici alebo u mňa alebo priamo u vašich starších kolegov. Práce ukončené od roku 2006 sú dostupné v elektronickej podobe vo fakultnej knižnici. (V prípade problémov s elektronickou verziou niektorej diplomovky alebo neplatnosťou linky na osobnú stránku mi prosím pošlite oznam.)

  1. Janka Pílniková, 1999 a jej osobná stránka
  2. Alen Imamovič, 1999
  3. Monika Pereczová, 2000
  4. Marek Kolinský, 2000
  5. Matej Rehák, 2001
  6. Oľga Filipová, 2002
  7. Michal Farkaš, 2002
  8. Peter Leškovský, 2002
  9. Gábor Farkaš, 2003
  10. Peter Szinek, 2003
  11. Martin Cieker, 2004
  12. Marián Uherčík, 2005 a jeho osobná stránka
  13. Ondrej Jaborník, 2006
  14. Tomáš Macháček, 2006 a jeho osobná stránka
  15. Tomáš Lackó, 2006 a jeho osobná stránka
  16. Tibor Seňko, 2007
  17. Leonóra Kočišová, 2009
  18. Tibor Chilý, 2009
  19. Peter Danko, 2009
  20. Barbora Gallusová, 2010
  21. Gábor Kiss, 2011
  22. Jakub Mišún, 2012
  23. Matúš Ždanský, 2012
  24. Monika Víghová, 2013
  25. Anita Antalová
  26. Tibor Stanko

Written by Pavel Chalmovianský

October 28th, 2010 at 10:05 am