Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Práce Vašich predchodcov

without comments

Tlačené práce so všetkými prílohami sú dostupné buď v knižnici alebo u mňa alebo priamo u vašich starších kolegov. Práce ukončené od roku 2006 sú dostupné v elektronickej podobe vo fakultnej knižnici. (V prípade problémov s elektronickou verziou niektorej diplomovky alebo neplatnosťou linky na osobnú stránku mi prosím pošlite oznam.)

 1. Janka Pílniková, 1999 a jej osobná stránka
 2. Alen Imamovič, 1999
 3. Monika Pereczová, 2000
 4. Marek Kolinský, 2000
 5. Matej Rehák, 2001
 6. Oľga Filipová, 2002
 7. Michal Farkaš, 2002
 8. Peter Leškovský, 2002
 9. Gábor Farkaš, 2003
 10. Peter Szinek, 2003
 11. Martin Cieker, 2004
 12. Marián Uherčík, 2005 a jeho osobná stránka
 13. Ondrej Jaborník, 2006
 14. Tomáš Macháček, 2006 a jeho osobná stránka
 15. Tomáš Lackó, 2006 a jeho osobná stránka
 16. Tibor Seňko, 2007
 17. Leonóra Kočišová, 2009
 18. Tibor Chilý, 2009
 19. Peter Danko, 2009
 20. Barbora Gallusová, 2010
 21. Gábor Kiss, 2011
 22. Jakub Mišún, 2012
 23. Matúš Ždanský, 2012
 24. Monika Víghová, 2013
 25. Anita Antalová
 26. Tibor Stanko

Written by Pavel Chalmovianský

October 28th, 2010 at 10:05 am

Leave a Reply