Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘nastroje’ tag

Pokusy s Emacsom

without comments

Nedávno som sa našiel balík org2blog, pomocou ktorého sa dá v Emacse, mojom obľúbenom editore, poľahky posielať blogy na wordpress a možno aj iné blogovacie servery. Keďže mi už ten interfejs vo firefoxe začínal piť krv, rozhodol som sa ustúpiť naspäť ku textovému režimu, čo sa mi osvedčilo už veľakrát z hľadiska zrozumiteľnosti aj šetrenia času. Takže predchádzajúce dva príspevky sú prvé príklady, že to ide aj bez náročného interfejsu.

Written by Pavel Chalmovianský

October 17th, 2010 at 10:15 pm

Posted in Pomôcky

Tagged with

Technické zdroje k písaniu odborných prác

without comments

Pri písaní bakalárskych, diplomových, rigoróznych, minimových, dizertačných… prác sa s úspechom dá využiť LaTeX. A nielen v matematicky orientovaných disciplínach je výrazným prínosom ku kvalite a uľahčovaniu prípravy textu. Ako každý komplexný nástroj, vyžaduje istý čas na zvládnutie. Tento čas sa však vyplatí investovať. Základné konštrukcie a pokyny ako tvoriť takýto zdrojový text  možno nájsť vo wikiknihe o LaTeXu.

K písaniu treba aj dobrý editor. Existuje ich veľa, ale dobrých je len niekoľko – pozri porovnanie. Osobne používam Emacs+AucTeX

Kreslenie obrázkov je pomerne náročná časť pri písaní práce a trvá dlhšie, kým si nájdeme ten správny nástroj. Zaujímavým programom na začiatok je inkscape.

Written by Pavel Chalmovianský

December 1st, 2009 at 11:33 pm

Vizualizačný nástroj algoritmov

without comments

Na prednáške Prof. Luděka Kučeru som sa dozvedel o jeho projekte AlgoVision. Je tam veľa užitočných vizualizácií bežných algoritmov na stromoch ale aj niektorých algoritmov, ktoré sa učíme na Výpočtovej geometrii. Jeho kniha je vraj dostupná vo fakultnej knižnici, v elektronickej verzii je na jeho stránke.

Voronoiov diagram

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 3:05 pm

Posted in Knihy,Veda,Vyučovanie

Tagged with