Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Pokusy s Emacsom

without comments

Nedávno som sa našiel balík org2blog, pomocou ktorého sa dá v Emacse, mojom obľúbenom editore, poľahky posielať blogy na wordpress a možno aj iné blogovacie servery. Keďže mi už ten interfejs vo firefoxe začínal piť krv, rozhodol som sa ustúpiť naspäť ku textovému režimu, čo sa mi osvedčilo už veľakrát z hľadiska zrozumiteľnosti aj šetrenia času. Takže predchádzajúce dva príspevky sú prvé príklady, že to ide aj bez náročného interfejsu.

Written by Pavel Chalmovianský

October 17th, 2010 at 10:15 pm

Posted in Pomôcky

Tagged with

Leave a Reply