Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Oko sa tešilo

without comments

Z nástenky istého profesora matematiky: “Bohatosť jazyka, jeho foriem, tvarov a rozmanitosti výpovedí, tak prepotrebná v krásnej literatúre, je v matematike prekážkou.”

Written by Pavel Chalmovianský

October 19th, 2010 at 2:46 pm

Posted in Humor

Tagged with

Leave a Reply