Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘Humor’ Category

Oko sa tešilo

without comments

Z nástenky istého profesora matematiky: “Bohatosť jazyka, jeho foriem, tvarov a rozmanitosti výpovedí, tak prepotrebná v krásnej literatúre, je v matematike prekážkou.”

Written by Pavel Chalmovianský

October 19th, 2010 at 2:46 pm

Posted in Humor

Tagged with

Balada o vete Rolleovej

with 6 comments

Dovolím si reprodukovať známu baladu, vzhľadom na to, že tvrdenie budem najbližšie potrebovať na prednáške. Takže na začiatok tóny svitu luny (od Debussyho pre pamätníkov) a nedeľná chvíľka poézie môže začať.

Heinrich von Boole-Karajan

Balada o vete Rolleovej

Túto vetu – závažnú, no krátku
nechal nám pán Rolle na pamiatku.
Každému z vás iste cestu skríži
(Neubrunn, Vencko: skriptá z analýzy).
V tej vete je skrytá vôňa kvetov.
Dovoľte mi zblížiť vás s tou vetou.

Predpoklady – tie su vskutku malé:
spojitosť na celom intervale
no a vnútri, vlastnosť to nie nová
funkciu f možno derivovať.
Na okrajoch potom už len stačí
ak sa “f(a)” “f(b)” rovnať ráči.

Keď už spĺňa tieto predpoklady,
funkcia f máva veľké klady
kdesi v (a,b) bod c sa už kľuje
f ` sa v céčku vynuluje.

Snáď stratíme ešte dve-tri slová
o tom, ako vetu dokazovať:
ak f žije medzi konštantami
urobte si, prosím, dôkaz sami.
No a ak je nekonštantne pestré
celkom iste nadobúda extrém.
Zvyšok úvah, nie je ich tak veľa
nechame na prácu čitateľa.

Je to iste pocta poézie,
že pán Rolle oddnes v básňach žije.
Zato, prosím, priateľ slovesnosti
neuberaj vetám na presnosti.
To, čo básnik do obrazov snuje
matematik presne sformuluje.

(Doplnené a opravené: autorom balady je Ivan Kupka.)

Written by Pavel Chalmovianský

March 7th, 2010 at 8:58 pm

Posted in Humor,Matematika

Ucho sa tešilo

without comments

Na rozhlasovej stanici Devín moderator začal svoj príspevok slovami: “Nielen čas beží ale aj roky.”

Plešina je dialektická transformácia hlavy na zadok. Najskôr formou a potom obsahom.

Written by Pavel Chalmovianský

March 5th, 2010 at 2:02 pm

Posted in Humor

Tagged with ,

Aj majster novinár sa preriekne

without comments

V TV.SME.SK sa objavila pekná hláška: “Takáto vec sa udeje raz za niekoľko svetelných rokov.”

Written by Pavel Chalmovianský

October 31st, 2009 at 10:19 pm

Posted in Humor