Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Ucho sa tešilo

without comments

Na rozhlasovej stanici Devín moderator začal svoj príspevok slovami: “Nielen čas beží ale aj roky.”

Plešina je dialektická transformácia hlavy na zadok. Najskôr formou a potom obsahom.

Written by Pavel Chalmovianský

March 5th, 2010 at 2:02 pm

Posted in Humor

Tagged with ,

Leave a Reply