Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘bakalarka’ tag

Práce Vašich predchodcov

without comments

Tlačené práce so všetkými prílohami sú dostupné buď v knižnici alebo u mňa alebo priamo u vašich starších kolegov. Práce ukončené od roku 2006 sú dostupné v elektronickej podobe vo fakultnej knižnici. (V prípade problémov s elektronickou verziou niektorej diplomovky alebo neplatnosťou linky na osobnú stránku mi prosím pošlite oznam.)

 1. Alexandra Adamíková, 2009
 2. Jakub Mišún, 2010
 3. Matúš Ždanský, 2010
 4. Miroslava Selecká
 5. Samuel Struss
 6. Adriana Bosáková

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:31 pm

Posted in Bakalárske práce

Tagged with

Témy bakalárskych prác

without comments

 1. Základné geometrické vlastnosti algebraických kriviek v rovine
 2. Ortogonálne transformácie E^n
 3. NURBS
 4. T-splajny
 5. Minkowského priestor a jeho základné vlastnosti
 6. Vybrané geometrické dátové štruktúry
 7. Duálne čísla
 8. Konvexný mnohosten v E^n
 9. Geometrické vlastnosti determinantu

Bližšie informácie ako aj materiály objasním pri osobnom stretnutí.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:25 pm