Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Témy bakalárskych prác

without comments

  1. Základné geometrické vlastnosti algebraických kriviek v rovine
  2. Ortogonálne transformácie E^n
  3. NURBS
  4. T-splajny
  5. Minkowského priestor a jeho základné vlastnosti
  6. Vybrané geometrické dátové štruktúry
  7. Duálne čísla
  8. Konvexný mnohosten v E^n
  9. Geometrické vlastnosti determinantu

Bližšie informácie ako aj materiály objasním pri osobnom stretnutí.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 2:25 pm

Leave a Reply