Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Archive for the ‘Diplomové práce’ Category

Práce Vašich predchodcov

without comments

Tlačené práce so všetkými prílohami sú dostupné buď v knižnici alebo u mňa alebo priamo u vašich starších kolegov. Práce ukončené od roku 2006 sú dostupné v elektronickej podobe vo fakultnej knižnici. (V prípade problémov s elektronickou verziou niektorej diplomovky alebo neplatnosťou linky na osobnú stránku mi prosím pošlite oznam.)

 1. Janka Pílniková, 1999 a jej osobná stránka
 2. Alen Imamovič, 1999
 3. Monika Pereczová, 2000
 4. Marek Kolinský, 2000
 5. Matej Rehák, 2001
 6. Oľga Filipová, 2002
 7. Michal Farkaš, 2002
 8. Peter Leškovský, 2002
 9. Gábor Farkaš, 2003
 10. Peter Szinek, 2003
 11. Martin Cieker, 2004
 12. Marián Uherčík, 2005 a jeho osobná stránka
 13. Ondrej Jaborník, 2006
 14. Tomáš Macháček, 2006 a jeho osobná stránka
 15. Tomáš Lackó, 2006 a jeho osobná stránka
 16. Tibor Seňko, 2007
 17. Leonóra Kočišová, 2009
 18. Tibor Chilý, 2009
 19. Peter Danko, 2009
 20. Barbora Gallusová, 2010
 21. Gábor Kiss, 2011
 22. Jakub Mišún, 2012
 23. Matúš Ždanský, 2012
 24. Monika Víghová, 2013
 25. Anita Antalová
 26. Tibor Stanko

Written by Pavel Chalmovianský

October 28th, 2010 at 10:05 am

Technické zdroje k písaniu odborných prác

without comments

Pri písaní bakalárskych, diplomových, rigoróznych, minimových, dizertačných… prác sa s úspechom dá využiť LaTeX. A nielen v matematicky orientovaných disciplínach je výrazným prínosom ku kvalite a uľahčovaniu prípravy textu. Ako každý komplexný nástroj, vyžaduje istý čas na zvládnutie. Tento čas sa však vyplatí investovať. Základné konštrukcie a pokyny ako tvoriť takýto zdrojový text  možno nájsť vo wikiknihe o LaTeXu.

K písaniu treba aj dobrý editor. Existuje ich veľa, ale dobrých je len niekoľko – pozri porovnanie. Osobne používam Emacs+AucTeX

Kreslenie obrázkov je pomerne náročná časť pri písaní práce a trvá dlhšie, kým si nájdeme ten správny nástroj. Zaujímavým programom na začiatok je inkscape.

Written by Pavel Chalmovianský

December 1st, 2009 at 11:33 pm

Téma diplomovej práce

without comments

Aproximácia implicitne definovanej plochy.

Práca sa zameriava na zostavenie funkčného a rozšíriteľného zdrojového kódu na aproximáciu implicitne definovaných plôch. Cieľom je vyprodukovať vzorový program s komentármi (CVS alebo podobnyý systém), ktorý bude voľne dostupný z katedrálneho servera. Práca nadväzuje na dve diplomové práce obhajované v šk. roku 2005/06 zamerané na čiastočné riešenie niektorých podproblémov.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 12:56 pm

Téma diplomovej práce

without comments

Štruktúra rovinnej a priestorovej algebraickej krivky.

Výpočet aproximácie topológie rovinnej krivky. Singulárne body, graf topológie. Topológia krivky v priestore. Zostrojiť program na výpočet a vykreslenie takýchto kriviek. Presný opis singularít na základe daných plôch Z(f), Z(g) a ich (lokálnych) algebraických aproximácií.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 12:29 pm

Téma diplomovej práce

without comments

Základná diferenciálna geometria kriviek v Minkowského rovine a priestore.

Cieľom práce je študovanie modelov hyperbolickej roviny a porovnanie základných vlastností kriviek v euklidovskom a Minkowského dvojrozmernom priestore (napr. krivosť), geometrická interpretácia a vizualizácia zhodných transformácii hyperbolickej roviny. Pri rýchlom postupe sa analogické pojmy dajú študovať na krivkách v Minkowského priestore E^{n,1} pre vhodné n ako aj zhodnosti v tomto priestore.

Written by Pavel Chalmovianský

November 30th, 2009 at 12:23 pm