Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Výpočtová geometria, zimný semester 2012

without comments

Prednáška sa koná v M-XII, Uto 9:50-11:20 a M-XII, Str 9:50-11:20. Pozrite si informácie o učebnom texte. Počas semestra treba vypracovať niekoľko cvičení alebo alternatívne písomku na konci semestra. Rozsah a spôsob vypracovania je na Vás. Bližšie informácie nájdete v súbore cvicenia zo ZGA. Zadania bez riešení stiahnete tu. A tu je príklad vypracovaného cvičenia.

Stiahnite si vybrané kapitoly z konvexnej geometrie.

Termíny skúšky: určíme na konci semestra, zapisovanie cez fakultný systém
Pozitívne hodnotené sú všetky chyby, ktoré nájdete v skriptách, a ktoré sa v čase ich ohlásenia nenachádzajú v súbore ERRATA.

 
Meno Príklad Riešenie Publikovanie Bonus Poznámka
Veronika Ambrová OP1 25%
OP2 25%
OP3 7%
OP4 25%
Anita Antalová P1 25%
P2 25%
P3 0%
P4 2%
Csaba Bolyós P1 0%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 24%
OP2 0%
OP3 0%
OP4 3%
Juraj Cabák P1 25%
P2 0%
P3 20%
P4 0%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 10%
OP4 0%
Stanislav Fecko P1 25%
P2 25%
P3 0%
P4 25%
Adrián Gombos P1 0%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 17%
OP2 25%
OP3 10%
OP4 1%
Andrea Kostrová P1 23%
P2 0%
P3 0%
P4 3%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 0%
OP4 2%
Jana Michalinová P1 10%
P2 10%
P3 3%
P4 0%
OP1 25%
OP2 25%
OP3 0%
OP4 2%
Gábor Szénási P1 10%
P2 3%
P3 0%
P4 5%
OP1 25%
OP2 9%
OP3 7%
OP4 1%
Zoltán Tóth P1 23%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 0%
OP2 0%
OP3 0%
OP4 15%
Barbara Vozáryová P1 25%
P2 25%
P3 7%
P4 0%
Monika Víghová P1 22%
P2 12%
P3 0%
P4 0%
OP1 25%
OP2 24%
OP3 0%
OP4 5%
Veronika Weissová P1 15%
P2 0%
P3 0%
P4 0%
OP1 0%
OP2 0%
OP3 5%
OP4 1%

Written by Pavel Chalmovianský

September 26th, 2012 at 3:37 pm

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with

Leave a Reply