Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Modelovanie kriviek a plôch 3, zimný semester 2012

without comments

Prednáška sa koná v utorok o 8:10 v XII.

Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné pripraviť a predniesť referát z článku. Články nájdete buď nižšie alebo si ich môžete nájsť sami (v tom prípade ho doneste/pošlite, aby som zistil, či je tematicky vhodný). Referát môžete mať kedykoľvek počas semestra v rámci prednášky.

Keď si vyberiete článok a termín (rozhodnite sa prosím do 28.11.2012), dajte mi vedieť (najlepšie e-mailom), čo ste si vybrali, aby som mohol informovať ostatných. Ak potrebujete na prezentáciu notebook/projektor, dajte mi prosím vopred vedieť. Treba ho rezervovať. Referáty, ktoré sa neuskutočnia počas semestra do poslednej prednášky (maximálne 4), si treba pripraviť na 11.12.2012.

Návod na referát

 1. Referát by nemal trvať viac ako 20 minút. (Vyskúšajte si to prosím!)
 2. Prezentujte hlavné idey článku ilustrované na príkladoch. Vyhýbajte sa technickým detailom. Tie si každý naštuduje sám, ak ho zaujme hlavná myšlienka. Radšej hovorte kratšie a zrozumiteľne ako naopak.
 3. Na konci zodpoviete otázky poslucháčov.
 4. V referáte nesmie chýbať:
  • čo je dané, aké sú predpoklady konštrukcie, dôkazu
  • čo chceme dosiahnuť, aký je výsledok konštrukcie, dôkazu
  • aká je hlavná myšlienka konštrukcie, dôkazu, etc.
  • aké pomocné prostriedky potrebujeme
  • zhodnotenie výhod a nevýhod prezentovaného prístupu
  • ako by sa podľa Vás dala práca rozšíriť, aplikovať, vylepšiť
 5. Prípravu na prednášku (slajdy, rozdajníky a iné) prosím doručte aspoň 2 týždne pred prednáškou (prosím v tlačenej verzii alebo v elektronickej vo formáte .ps alebo .pdf). Pošlem Vám spätnú väzbu.

Pokiaľ nerozumiete anglickým termínom alebo neviete ich slovenské ekvivalenty v uvedených článkoch, napíšte mi, o aký termín ide a kde sa v článku nachádza, pokúsim sa Vám pomôcť.

Články na referáty s menom referujúceho a počtom jeho predchodcov sú uvedebé v nasledujúcej tabuľke. Články sú linkami dostupné so zapnutým proxy serverom našej fakulty.

Zoznam článkov na referovanie
článok 1 Stanislav Fecko 8 článok 2 5 článok 3 0
článok 4 0 článok 5 0 článok 6 0
článok 7 0 článok 8 0 článok 9 1
článok 10 1 článok 11 Anita Antalová 7 článok 12 Veronika Weissová 8
článok 13 2 článok 14 0 článok 15 0
článok 16 0 článok 17 0 článok 18 0
článok 19 3 článok 20 5 článok 21 1
článok 22 0 článok 23 0 článok 24 0
článok 25 0 článok 26 0 článok 27 1
článok 28 Marián Rojko 9 článok 29 3 článok 30 8
článok 31 0 článok 32 1 článok 33 0
článok 34 0 článok 35 1 článok 36 0
článok 37 0 článok 38 0 článok 39 0
článok 40 0 článok 41 0 článok 42 0
článok 43 3

 

Written by Pavel Chalmovianský

September 26th, 2012 at 11:00 pm

Posted in FMFI UK,Vyučovanie

Tagged with

Leave a Reply