last update 20.10.2013

stránka predmetu: upg.sccg.sk, gsvm.sccg.sk - tu nájdete všetky dôležité termíny a podmienky

Treba sa prihlásiť na stránku. Všetky informácie o odovzdávaniach, zadaniach a bodoch sa dozviete na tejto stránke.

0a. cvičenie (Tvorba web stránky) >>

Užitočné linky:
Free templates
w3schools.com - stránka o tvorbe webu s interaktívnymi tutoriálmi

0b. cvičenie (Tvorba panorámy) >>

Užitočné linky:
Hugin
Autostitch

1. cvičenie (Základy Blenderu) >>

Užitočné linky:
Download Blender 2.56 Beta
Hotkeys for Blender 2.50
Video Tutorial - Blender Interface
  Skratky z cvičenia:
 • G = grab (posúvame objekt)
 • R = rotate (otáčame objekt)
 • S = scale (škálujeme objekt)
 • Shift + A = pridanie Objektu do scény
 • Tab = prepínanie medzi Object mode/Edit mode
 • I = Insert Key (pridá keyframe animácie)
 • 1 = pohľad spredu, 3 = pohľad zboku, 7 = pohľad zhora, 0 = pohľad z kamery, 5 = perspektiva/ortogonálne premietanie
  Práca s myšou:
 • Pravé tlačítko = select, výber čohokoľvek, záleží od Mode v ktorom pracujeme
 • Ľavé tlačítko = potvrdenie voĺby, znova záleží s čím sa pracuje
 • Stredné tlačítko = zatlačenie a ťahanie otáča objekt
 • Koliesko = Zoom
 • Stredné tlačítko + Shift = posúva pracovnú plochu

2. cvičenie (Práca s mesh) >>

Link na stiahnutie - obrázok k cvičeniu
Užitočné linky:
Tutoriály k modelovaniu
Modelovanie kopy balónov
  Skratky z cvičenia, väčšina funguje len v Edit mode:
 • W = ďaľšie menu pre prácu s geometriou
 • Shift + medzernik = aktuálna obrazovka je full screen
 • F = pridanie steny medzi označené 3-4 vrcholy
 • E = extrudovanie označených vrcholov
 • N = menu napravo
 • T = menu naľavo
 • Alt + RMB (Right mouse button) = Označí celú cestu po modeli od bodu
 • Ctrl + R = Rozkrojí model po ceste od kliknutého miesta
 • K = Knife - nakrája model, podľa nakreslenia (musia byť stený vybrané, ktoré chceme krájať a pri kreslení držíme K a ľavé tlačítko myši)
 • X = zrušenie vrcholov, hrán, alebo strán podľa výberu
 • V = zdvojenie vrcholu

3. cvičenie (Základy materiálov a textúr) >>

Link na stiahnutie - obrázok k cvičeniu

4. cvičenie (Základy animácie, animácia po krivke) >>

 • Ctrl + P = Make Parent (treba dávať pozor na poradie, v akom máme objekty vybrané)
 • I = Insert Keyframe - pridá Keyframe označených objektov do animácie
 • Alt + A = spustí náhľad animácie v 3D okne
 • Ctrl + M + X = preklopí aktívne objekty cez x-ovú os
 • Alt + P = Clear Parent

Užitočné linky:
Animácia po krivke
Nastavenie rýchlosti animácie po krivke
Animácia po krivke

5. cvičenie (Vytvorenie kostry, animácia - Rigging) >>

Užitočné skratky:

 • Ctrl + P = Make Parent (treba dávať pozor na poradie, v akom máme objekty vybrané)
 • I = Insert Keyframe - pridá Keyframe označených objektov do animácie
 • Alt + A = spustí náhľad animácie v 3D okne
 • Ctrl + M + X = preklopí aktívne objekty cez x-ovú os
 • Alt + P = Clear Parent

Na stiahnutie:
Gus.blend - základný mesh, ktorý použijeme na cvičení
Jim.blend - zložitejšia kostra

Užitočné linky:
Jednoduchá animácia pomocou kostry, toto budeme robiť na cvičeniach
Inverzná kinematika pre jednoduchý model
Rozsiahly Step-by-step tutoriál na vytvorenie postavičky s geometriou, kostrou, animáciu, nastavením renderingu.
Ako sa vytvorí Face Rig
Séria video tutoriálov ako spraviť správne nastavenie kostry spodnej končatiny - dosť detailné...

6. cvičenie (Srsť, vlasy, texture paint) >>

Užitočné skratky:

 • Ctrl + T = track to (musia byť oba objekty označené)
 • P = pin

Užitočné linky:
z predchádzajúceho cvičenia inverzná kinematika
Making Hairy Balls - tutoriál o užitočných nastaveniach pre srsť
Creating Hair- tutoriál o rôznych metódach pre modeleovanie vlasov
Hair and fur - Špecifikácia nastavení pre srsť a vlasy pre Blender
Texture Unwrap

7. cvičenie (ShapeKeys, vytvárame oko) >>

Užitočné skratky:

 • Ctrl + Shift + Alt + C = zmena počiatku Objektu
 • Shift + S (Snap To) = zmena 3D kurzora
 • Ctrl + 0 = pokiaľ máme zároveň vybranú kameru, tak nam prepne renderovanie a aj pohľad z tejto kamery

Užitočné linky:
ShapeKeys
Tutoriál na Pixarovské oči

delfin spredu

8.cvičenie (Špeciálne materiály, šaty) >>

Užitočné linky:
Simulácia šiat

9. cvičenie (Svetlá, nodes) >>

Užitočné linky:
Three Point Lighting - ako nastaviť 3-bodové osvetlenie v Blenderi
Manuál pre nastavenia osvetlenia v Blenderi
Manuál pre nastavenie okolitého sveta

10. cvičenie (voĺná téma, opakovanie)