Zuzana Berger Haladova 

        Website about my projects, thesis and much more.

HOME   BIO   TEACHING   THESIS   PROJECTS   CONTACT

Proseminar

Streda 9:50

Podmienky
92-100 A, 84-91 B, 76-83 C, 68-75 D, 60-67 E
20 * 2 body za účasť
30 bodov za webstránku
50 bodov za prezentáciu
Body + Termíny prezentácií

24.9. Proseminar odpadá! Preštudujte si mikrostránky vytvorené vašimi kolegami v predchádzajúcich rokoch.

1.10. Úvod

8.10. Prezentácie diplomovkových tém: Farkaš, Piovarči/Madaras, Šikudová, Varhaníková, Samuelčík, Mihálik, Lúčny, Stanek, Žižka, Markošová, Petrovič, Jajcajová,Gyárfáš, Kľuka

15.10. Témy diplomových prác

22.10. Ako hľadať zdroje, ako čítať články pdf

29.10. Ako písať prácu: linky, Latex Cookbook

5.11. Ako robiť prezentácie: pdf, Beamer example

12.11. Prezentácie I

19.11. Prezentácie II

26.11. Prezentácie III

3.12. Prezentácie IV

10.12. Prezentácie V

17.12. Prezentácie VI