Iwka Varhaníková

Dobre vidíme iba srdcom.
To hlavné je očami neviditeľné.

header - jar
iwka Kontakt:
varhanikova@sccg.sk

Miestnosť:
M 142

Konzultačné hodiny:
dohodou mailom


Publikácie

2015

BERGER HALADOVÁ Z., SAMUELČÍK M., VARHANÍKOVÁ, I. 2015: Augmented map presentation of cultural heritage sites, Current Issues of Science and Research in the Global World : 1. vyd., London : Taylor and Francis Group, 2015. S. 345-349 ISBN 978-1-138-02739-8

VARHANÍKOVÁ, I., ŠIKUDOVÁ E., ČERNEKOVÁ Z. 2015: On using the D2 descriptor in search for the best view, Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2015 : Conference Proceedings : 1. vyd., Bratislava : Comenius University, 2015. S. 177-180, ISBN 978-80-223-3844-8

2013

STANEK S.... VARHANÍKOVÁ, I. 2013: SPINKLAR-3D: motion capture interaction and cooperation between poeple and avarts in 3D augmented reality and virtual reality, Information Technology Applications = Aplikácie informačných technológií Vol. 2 (2013), s. 46-53, ISSN 1338-6468

VARHANÍKOVÁ, I. 2013: Why and how to search for best views, ITA 2013, S. 59 - 66, ISSN 1338-6468

VARHANÍKOVÁ, I. 2013: The Geometry of Various Kinds of Anamorphisms, SCG 2013, S. 129 - 136, ISBN 978-80-227-4041-8

VARHANÍKOVÁ, I., FERKO, A., 2013. Improving Presentation of 2D Images in a Virtual Museum..., Časopis G, ročník 10, číslo 20, ISSN 1336-524x

VARHANÍKOVÁ, I., HUČKO, M., KUČEROVÁ, J., ČERNEKOVÁ, Z., 2013. The study of the best view selection based on human observer. International Conference on Information, Communication and Automation Technologies, Sarajevo 2013 (notification 1.9. 2013)

VARHANÍKOVÁ, I., 2013. Visual perception in virtual museums and galleries. European Conference on Visual Perception, Bremen, Germany, 2013: Perception (supplement), Pion Ltd, Great Britain, 2013 S. 107

2012

VARHANÍKOVÁ, I., KUČEROVÁ, J., ČERNEKOVÁ, Z., 2012: Best view methods suitability for different types of objects. Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2012: Conference Proceedings, Bratislava: Comenius University, 2012 S. 61-67

KUČEROVÁ, J., VARHANÍKOVÁ, I., 2012: Geometry vs. Saliency in Searching for the Best View. Študentská vedecká konferencia FMFI UK, Bratislava, 2012, ISBN 978-80-8147-001-0, s. 308

VARHANÍKOVÁ, I. et all 2012: Virtual reality without borders, International Conference ICL 2012 (USB), Villach: IEEE, 2012 , ISBN .

VARHANÍKOVÁ, I. et all 2012:. Virtuálna realita bez hraníc. Virtuálny svet 2012: Myšlienky, kontext, tvorivé dielne a postery pre vedeckú výstavu (DVD), Bratislava: Knižničné a edičné centrum, 2011 S. 37-36

VARHANÍKOVÁ, I. 2012: História virtuálnej reality. Virtuálny svet 2012: Myšlienky, kontext, tvorivé dielne a postery pre vedeckú výstavu (DVD), Bratislava: Knižničné a edičné centrum, 2011 S. S. 82-86

VARHANÍKOVÁ, I., DADOVÁ, J., HALADOVÁ, Z., 2012. ASAP - animačná súťaž Avion prichádza. Virtuálny svet 2012: Myšlienky, kontext, tvorivé dielne a postery pre vedeckú výstavu (DVD), Bratislava: Knižničné a edičné centrum, 2011 S. 25-27

VARHANÍKOVÁ, I., 2012. 3D modeovanie pomocou mixéra. Virtuálny svet 2012: Myšlienky, kontext, tvorivé dielne a postery pre vedeckú výstavu (DVD), Bratislava: Knižničné a edičné centrum, 2011 S. 60

VARHANÍKOVÁ, I. 2012: Virtuálna realita bez hraníc 2012. Zostavenie zborníka, FMFI UK, 2012, ISBN 978-80-89186-98-3


2011

FERKO, A. , ..., VARHANÍKOVÁ, I. 2011: Virtuálne mestské múzeum. Informačno- komunikačné technológie: využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Košice : Slovenské technické múzeum, 2011. - ISBN 978-80-970250-5-2. S. 30-50

FERKO, A. , ..., VARHANÍKOVÁ, I. 2011: Schola Ludus, serious games, and measurement of interestingness. International Conference ICL 2011 (CD ROM), New York : IEEE, 2011 , ISBN 978-1-4577-1746-8.

KAMRLOVÁ, B. , VARHANÍKOVÁ, I. 2011: Is one quarter note always one-quarter of the whole? International Conference ICL 2011 (CD ROM), New York : IEEE, 2011 , ISBN 978-1-4577-1746-8.

VARHANÍKOVÁ, I. 2011: Hľadanie roztratených doktorandov. Slávnostné zasadnutie k 50. výročiu založenia Katedry geometrie PRIF UK. V Zborník k 50. výročiu založenia Katedry geometrie PRIF UK (v tlači). Bratislava, 2011.

VARHANÍKOVÁ, I. 2011:. How to find the best view for our model (rozšírený abstrakt). Slávnostné zasadnutie k 50. výročiu založenia Katedry geometrie PRIF UK. V Zborník k 50. výročiu založenia Katedry geometrie PRIF UK (v tlači). Bratislava, 2011.

VARHANÍKOVÁ, I. 2011: Exploration of animation curves adequate for virtual museum tour. Conference on Geometry – Theory and Applications, Vorau 2011

VARHANÍKOVÁ, I. 2011. Scene Geometry and Animation Curves Optimizing for Virtual Environments. 78 strán. oponent Dr. Lacko. Obhájená práca k dizertačnej skúške 13. 5. 2011.

VARHANÍKOVÁ, I. 2011: Virtuálna realita bez hraníc 2011. Zostavenie zborníka, FMFI UK, 2011, ISBN 978-80-89186-79-2

VARHANÍKOVÁ, I and FERKO, A. 2011: The worst view for virtual museum presentation, Eurographics 2011, [s.l.]: The Eurographics Association, 2011 S. 21-22

2009

VARHANÍKOVÁ, I. 2009. Virtuálne múzeum mesta Bánovce nad Bebravou. BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách. 1. vyd. [nestr. ; online] URL: http://iva.visitors.sk. ISBN 978-80-89186-58-7. Bratislava: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, 2009.

VARHANÍKOVÁ, I. 2009. Overview of creating of virtual museum. 10th International Scientific Conference: Proceedings (CD ROM). - Bratislava: Slovenská e-akadémia, 2009. - ISBN 978-80-89316-11-3. Vyšlo aj ako abstrakt - Virtual University VU'09: Book of Abstrakt and Final Program. - Bratislava: Slovenská e-akadémia, 2009. - ISBN 978-80-89316-12. Virtual University 2009 : International Conference , Bratislava. AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.

FERKO, A. … VARHANIKOVA, I. et al. 2009. Národný program virtualizácie múzeí. Pp. 33- 50 in Digitalizácia múzejných zbierok: Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia. Bratislava: Slovenské technické múzeum, 2009. ISBN 978-80-970250-0-7.