Témy bakalárskych a diplomových prác

Dobre vidíme iba srdcom.
To hlavné je očami neviditeľné.

header - jar

Témy bakalárskych prác

- požiadavka: LaTex, odporúčanie: Anglický jazyk

 

Časová os
 • Vytvoriť aplikáciu do PC/ android telefónu, pomocou, ktorej môže používateľ vytvárať časové osi vhodné napríklad na výučbu dejepisu
 • Používateľ si môže zvoliť, či chce jednorozmernú časovú os, kde budú len udalosti za sebou zoradené, alebo viacrozmernú, kde bude môcť pozorovať závislosti napriklád vo viacerých krajinách naraz.
 • Okrem toho sa budú dať zobraziť medzi udalosťami závislosti a k jednotlivým udalostiam metadáta.

Simulácia horiacej budovy
 • Model historickej budovy (Bojnický zámok...) v období, kedy došlo k požiaru.
 • Simulácia požiaru presne podľa historickej dokumentácie v jazyku Python v prostredí Blender.
 • Rôzne materiály – drevo, kameň... rôzne vlastnosti horenia

Rozpoznávanie tetovaní, veľkých znamienok alebo jaziev
 • Z fotografií vyextrahovať miesto s anomáliou na pokožke
 • Porovnať s existujúcou databázou

Serious games v Blenderi: Vystrihovačky
 • Vytvoriť prostredie (hru) s rôznymi nástrojmi, pomocou ktorých použivateľ virtuálne zlepí 3d model
 • Na vstupe 2d vystrihovačka a na výstupe 3d virtuálny papierový model budovy
Možnosti interaktivity v obsahu tvorenom pre Oculus Rift
 • Preskúmať vytvorenie interaktívneho prostredia pre Oculus Rift v spolupráci s interaktívnymi rukavicami, Kinectom...
Serious games v Blenderi: 3D puzzle
 • Hľadanie v prostredí (Virtuálnom múzeu) časti 3D modelu - črepy a v poslednom kole ich spájať ako 3d puzzle
 • Alebo v hre za každé splnené kolo dostane časť 3d modelu a vo finále má časti spojiť do jedného celku