Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Dva tsumego problémy

without comments

V mojej nedavnej partii go sa vyskytli nasledujúce dva problémy. Viete ich vyriešiť?


Problem 1.

Problem 2.

Written by Pavel Chalmovianský

May 11th, 2008 at 10:44 pm

Posted in Go

Leave a Reply