Pri krbe

Poznámky zo života s nohami v teple

Modelovanie plôch pre CAGD, zimný semester 2009

without comments

Prednáška sa koná v M-XII, Uto, 13:10-14:40. Učebný text k prednáške je v štádiu prípravy. Jeden exemplár pracovnej verzie dám k dispozícii na prednáške.

Termíny skúšok: 8.1., 12.1., 19.1., 25.1. o 9:00 pri M158, zapisovanie cez fakultný systém. Ku skúške treba mať hodnotenie z cvičenia.

Written by Pavel Chalmovianský

November 28th, 2009 at 8:39 pm

Posted in Vyučovanie

Tagged with ,

Leave a Reply